Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Vita jobb - på fel sätt

I Malmö stad har man återuppväckt den så kallade Vita jobb-modellen. I en upphandling av bevakningstjänster har man använt modellen, som ger fackförbundet LO en helt ny – och oroväckande - roll i upphandlingssammanhang.

Publicerad: 17 augusti 2015, 12:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kollektivavtal

Malmö stad är inte ensamt. Även Stockholms stad har nu fattat beslut om att genomföra pilotprojekt inspirerat av Vita jobb-modellen.

I grunden är tanken god. Det handlar om att bekämpa svartarbete, skattefusk och oseriösa arbetsgivare. Den modell som har valts för detta är dock problematisk.

Vita jobb-modellen innebär att LO:s fackliga förtroendemän ställer upp som ”gratiskonsulter” för att granska de företag som levererar varor eller tjänster till kommunen. Vi förstår att detta kan vara ett lockande upplägg för kommunerna. Det finns dock flera principiella och praktiska problem med att låta fackliga förtroendemän sköta kommunernas granskning av leverantörerna.

Vita jobb-modellen ger de fackliga ombudsmännen rätt till i princip all dokumentation som finns på företaget. Så långtgående befogenheter måste ifrågasättas, detta är knappast rimligt eller proportionerligt. Det innebär även stora praktiska och rättsliga problem för berörda företagare. Hur säkerställs exempelvis sekretess och hantering av affärskritiska uppgifter om sådant som ekonomi, planering och andra förhållanden som facken genom denna modell kan få tillgång till? Det kan handla om företagshemligheter och annat känsligt material.

Det finns en uppenbar risk att företag kommer att avstå från att lämna anbud i upphandlingar som innefattar Vita jobb-modellen, eftersom det innebär en alltför stor affärsrisk att låta facken få tillgång till alla dessa uppgifter. Följden riskerar att bli färre anbud, minskad konkurrens och försämrade affärer för kommunen.

Man måste även komma ihåg att de fackliga ombudsmännen inte har kompetens att göra en bred uppföljande kontroll av företagen. Deras kompetens ligger naturligen inom det arbetsrättsliga området. Därmed finns även en uppenbar risk för att fackliga kontrollanter missar andra viktiga aspekter till förmån för enbart arbetsrättsliga hänsyn. Detta vore olyckligt. Det behövs mer, ändamålsenlig och strukturerad uppföljning för att garantera kvalitet och goda leveranser under kontraktstiden.

Utöver detta kommer att många små företag inte har tecknat kollektivavtal. Det finns givetvis en uppenbar risk att facket kombinerar sin kontrollfunktion på enskilda företag med erbjudanden om att ansluta sig till kollektivavtalet. Detta kan medföra en mycket olustig situation för många småföretagare.

Om inte kommunen själv har resurser att genomföra kontrollen så finns bara en väg att gå enligt vår mening: Kontrollfunktionen måste upphandlas i konkurrens. I Stockholms stad förefaller man ännu inte ha tagit slutlig ställning till om man ska anlita LO:s ombudsmän som kontrollanter, eller om man i stället ska upphandla detta från marknaden.  Vi förordar starkt det senare alternativet.

Givetvis är vi inte emot kontroll i sig. Det behövs ändamålsenliga kontrollfunktioner som motarbetar oseriösa aktörer som exempelvis använder sig av svart arbetskraft eller ägnar sig åt bidrags- eller skattefusk. Det är vidare av central betydelse att se till att företagen levererar utlovad kvalitet och även i övrigt lever upp till vad som avtalats. Vi menar dock att kontrollen måste ske på ett annat sätt än genom att använda fackliga gratiskontrollanter.

Ulrica Dyrke, konkurrensexpert Företagarna

Bengt Bengtsson, tf Regionchef Företagarna Stockholms län

Magnus N:son Engelbäck, Regionchef Företagarna Region Syd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kollektivavtal

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News