Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

”Vi tog ansvar för flyktingarna - nu straffas vi”

När Lerums kommun försöker leva upp till kraven som bosättningslagen ställer på oss så straffas vi. Konkurrensverket kräver nu skadestånd på tre miljoner kronor för en direktupphandling av bostäder. Det gör oss rätt och slätt förbannade, skriver kommunstyrelsens ordförande & kommundirektören.

Publicerad: 19 december 2017, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi tog vårt ansvar när flyktingströmmen kom, nu straffas vi, skriver debattörerna.

Foto: Mostphoto / Anders Wiklund, TT


Ämnen i artikeln:

KommunerKonkurrensNyanlända

Lerums kommun har genomfört en direktupphandling, i vår mening en tillåten sådan, för att tillgodose behovet av bostäder som uppstått efter att bosättningslagen trädde i kraft. Konkurrensverket hävdar motsatsen och kräver nu att kommunen betalar ett skadestånd på tre miljoner kronor till staten.

Det är orimligt att vi kommuner åläggs ett så stort ansvar, med så kort varsel och utan lättnader i lagen, för att tillgodose behoven av bostäder. Och när vi ser till att uppfylla våra åtaganden straffas vi för det. Det gör oss rätt och slätt förbannade.

EU-kommissionen har konstaterat att flyktingkrisen är en situation där upphandlande myndigheter inte i god tid i förväg kunnat veta hur många asylsökande den skulle behöva ta hand om. Enligt kommissionen kan en kommuns behov i samband med att skaffa bostäder till asylsökande därför inte planeras i förväg och utgör därmed en oförutsebar händelse för kommunen.

EU-kommissionen har också konstaterat att direktupphandling kan tillämpas i frågan om bostäder eftersom det råder exceptionella omständigheter. Enligt kommissionen är det därför inte alltid nödvändigt att annonsera upphandlingar rörande bostäder till asylsökande.

Att planera för bostadsbyggnation tar generellt lång tid. Kommuner är dessutom demokratiska organisationer där ytterligare tid kan vara nödvändig. För att komma framåt med de krav bosättningslagens ställer, kan det vara oundvikligt att använda de processer för snabbare byggnation som erbjuds. Det är fler kommuner som har använt olika undantagsförfaranden i sina bostadsprocesser. Det framstår som helt klart för oss att det måste finnas ett sådant utrymme. Alternativet att göra som vissa kommuner, att vägra ta emot sina anvisningstal, utan att några som helst sanktioner kan vidtas, har inte varit aktuellt för oss. Vi vill bidra till att de personer som har tagits emot av vårt land får en bra start med sina nya liv i Sverige. Vi tog vårt ansvar när flyktingströmmen kom. Vi tog vårt ansvar när staten införde bosättningslagen. Nu straffas vi, för att vi byggt för att kunna möta behovet av bostäder till nyanlända, för god integration och samhällsnytta.

I Lerums kommun har kommunstyrelsen beslutat att hälften av de lägenheter som byggs, för kommunens allmännyttiga bostadsbolag AVAB, hyrs ut till nyanlända och hälften går till övriga bostadsmarknaden. Kommunstyrelsen har också beslutat att försöka bygga i alla kommunens tätorter.

Syftet med beslutet om 50/50-fördelning är att uppnå bättre integration. Ur ett långsiktigt och hållbart integrationsperspektiv är det ett mycket viktigt ställningstagande som vi är övertygade om kommer få positiva effekter och samhällsekonomisk nytta. Att inte ta hänsyn till en hållbar utveckling och integration vore direkt oklokt.

Kommunen har inte upphandlat fler bostäder än vad som behövs genom det av Konkurrensverket kritiserade förfarandet. Tvärtom, det behövs betydligt fler bostäder. De aktuella bostäderna täcker bara en liten del av det akuta och brådskande behov vi har.

Krisen i Europa som eskalerade hösten 2015, med den flyktingström som följde var en unik situation vi aldrig tidigare befunnit oss i. Vi befinner oss fortfarande i efterdyningarna av den. Staten kräver att alla kommuner tar sitt ansvar. Vi tar gärna vårt ansvar. Vi vill inte bli straffade för det.

Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande (S) Lerums kommun

Håkan Pettersson, kommundirektör Lerums kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev