Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Välfärdsföretag välkomnar hårdare kvalitetskrav

Debatten om välfärdens utmaningar är välkommen men har haft fokus på fel frågor. Istället för att diskutera vinsten bör vi utveckla lösningar för hur vi ska få bästa möjliga kvalitet och resultat från de gemensamma resurser som vi satsar på välfärdstjänsterna.

Publicerad: 30 juni 2011, 09:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KvalitetVinster i välfärden

Under våren har företagarna inom välfärdsområdet varit föremål för debatt. Friskolor och vårdbolag har granskats och politiker har ifrågasatt om företagen bör få gå med vinst.

En ny intervjuundersökning från Demoskop visar att om ett vinstförbud skulle införas uppger drygt en fjärdedel av samtliga intervjuade företagsledare att företaget kommer att läggas ner. Ett vinstförbud skulle också innebära neddragningar, försämrad kvalitet och försvåra verksamhetens utveckling. Endast 26 procent anger att ett vinstförbud inte skulle få några konsekvenser alls. Samtidigt anger 7 av 10 att om företagen i den egna branschen får gå med vinst leder detta till fler innovationer.

Undersökningens resultat visar med all tydlighet att ett vinstförbud skulle leda till färre aktörer, sämre valfrihet, minskad konkurrens, och sannolikt lägre innovationstakt. Undersökningen har genomförts under juni på uppdrag av Svenskt Näringsliv. 300 slumpmässigt utvalda företagsledare i företag som verkar inom vården, omsorgen, skolan och förskolan har intervjuats per telefon.

Debatten om välfärdens utmaningar är välkommen men har haft fokus på fel frågor. Istället för att diskutera om framgångsrika verksamheter ska få gå med vinst bör vi utveckla lösningar för hur vi ska få bästa möjliga kvalitet och resultat från de gemensamma resurser som vi satsar på välfärdstjänsterna.
I undersökningen tillfrågades företagsledarna också om de viktigaste drivkrafterna och om beställarnas roll. Att ha nöjda patienter, vårdtagare och elever är den enskilt viktigaste drivkraften för företagen i välfärden. 9 av 10 företagare uppger att det är “helt avgörande”. Den näst viktigaste drivkraften för företagen är att förbättra verksamhetens kvalitet.

Det räcker dock inte att företagen strävar efter att leverera god kvalitet och möta kundernas förväntningar. Också beställarsidan har ett stort ansvar för att förverkliga den potential som finns för bättre resursutnyttjande och ökad kvalitet i välfärdssektorn. Denna insikt finns också hos företagsledarna.

7 av 10 företagare inom välfärdssektorn anser att öppna kvalitetsjämförelser leder till ökad kvalitet i verksamheten. Lika många menar att hårdare kvalitetskrav från beställarna skulle bidra till att utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Undersökningens resultat är en uppmaning till kommuner och landsting att bli bättre på att ställa krav och upphandla med kloka villkor.

Exempel på brister i upphandlingar är t ex när aktörer som tillhandahåller vuxenutbildning endast ersätts efter hur många elever som blir godkända. Eftersom det är svårt att kontrollera om satta betyg motsvarar kursernas krav riskerar en sådan ensidig ersättningsmodell att leda till betygsinflation. Ett exempel på styrning med kvalitetskrav är Stockholms läns landstings införande av vårdval för höftprotesoperationer. Här måste aktörerna själva bekosta sådana operationer som är en följd av att en tidigare operation måste göras om inom tre månader. Modellen har redan lett till att andelen återoperationer minskat.

Det är dags att rikta sökljuset mot beställarna av välfärdstjänsterna. Kraven på beslutsfattande politiker i kommuner och landsting måste öka. I dagens ersättningsmodeller ligger fokus ofta alltför mycket på volym i stället för att premiera vad som ska åstadkommas, d v s ersättningen bör i större utsträckning baseras på kontrollerbara resultatmål och kvalitet. Nuvarande ordning leder till att företagens innovationskraft inte tas till vara. Det är om detta debatten borde handla, inte om företagen ska få gå med vinst eller inte. Vinsten är i själva verket ofta en förutsättning för innovation och kvalitetsutveckling.

Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor, Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev