Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Upphandlingen avgör innovationskraften

Sverige satsar mest på att utveckla innovationer, men utan rätt upphandling lär inte investeringarna bära frukt.

Publicerad: 17 juni 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Funktionsupphandlingar kan innebära att man efterfrågar mer klimatneutral materialförbrukning inom vården, vilket i sin tur ger upphov till viktiga innovationer.

Foto: Leif Engberg/Scanpix


Ämnen i artikeln:

KonkurrensKvalitetTillväxtUpphandlingskriterierUpphandlingsarbeteInnovation

Sverige satsar mest resurser av alla EU-länder på att utveckla innovationer. Men när det gäller att faktiskt skapa innovationer ligger vi bara på plats nummer tio. Detta kallas den svenska innovationsparadoxen. Satsningar på innovationsfrämjande offentlig upphandling är en viktig del i arbetet med att stärka Sveriges innovationskraft.

Det senaste året har flera debattörer och politiker beskrivit vilken underutnyttjad resurs offentlig upphandling är. Det tydliggörs inte minst i dess ekonomiska omfattning som uppgår till 600-800 miljarder kronor per år.  Rätt använd kan offentlig upphandling bidra till att stärka Sveriges innovationskraft. Detta i stort sett utan någon extra kostnad.

Genom att ställa om från traditionell upphandling till innovationsfrämjande upphandling, som inkluderar innovationsupphandling och innovationsvänlig upphandling, kan offentlig sektor stimulera kreativitet och utvecklandet av nya varor och tjänster och på så sätt främja Sveriges innovationskraft.

Vid reguljär upphandling beställs specifika och ibland föråldrade produkter. Vid innovationsvänlig upphandling beställs stället funktioner som produkter ska ha. På så sätt skapas förutsättningar för anbudsgivare att leverera moderna och aktuella produkter.  Något som gynnar både den upphandlande myndigheten som får en bättre produkt men också konkurrensen mellan olika produkter på marknaden.

Vid innovationsupphandling krävs nya produkter, det vill säga innovationer, för att leverans ska kunna ske. Också i detta fall beskrivs funktioner, eftersom produkterna inte finns och därmed inte kan beskrivas. Härigenom skapas förutsättningar för företag att bidra till att lösa problem och tillfredsställa behov inom offentlig verksamhet där det idag saknas lösningar. Inom Region Skåne pågår just nu förberedelser för flera innovationsupphandlingar, ett exempel är en upphandling av klimatneutrala plastförkläden. 40 procent av Region Skånes utsläpp av växthusgaser kommer från hälso- och sjukvårdens materialanvändning där plastförkläden utgör den sjunde största miljöpåverkaren. Målet med upphandlingen är att miljövänliga plastförkläden ska introduceras i vården.

Initialt kan innovationsfrämjande upphandling kosta mer än traditionell upphandling. Men på sikt leder det till ökad kvalitet i välfärden och sänkta kostnader för den upphandlande organisationen. Att formulera underlaget är dessutom ofta enklare vid funktionsupphandling än vid produktupphandling. Utvärderingen av anbuden kan dock bli mer komplicerad i vissa fall. För att motverka den upplevda risk som kan uppstå vid införandet av innovationsfrämjande upphandling är den politiska ambitionen och viljan viktig.

Sveriges förmåga att leverera innovationer har betydelse för vår konkurrenskraft, tillväxt och arbetsmarknad. För att de resurser som Sverige satsar på att utveckla innovationer ska resultera i faktiska innovationer krävs en innovationspolitik som inkluderar samtliga områden inom den offentliga sektorn som kan stärka innovationskraften. Offentlig upphandling bör vara en självklar del i det arbetet.

Amela Hodzic, (S) regionråd med ansvar för upphandling, region Skåne

Charles Edquist, professor i innovation, CIRCLE, Lunds universitet och ledamot av Nationella innovationsrådet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev