torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

”Upphandlare – antar ni miljöutmaningen från industrin?”

Peab Asfalt har investerat åtskilliga miljoner kronor för att göra tillverkningen av asfalt mer miljövänlig. Nu är det upp till landets kommuner och andra upphandlare att ställa miljökrav.

Publicerad: 7 september 2016, 09:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KommunerUpphandlingsarbeteMiljö

Strax före sommaren i år konverterade vi vår största produktionsanläggning i Västberga utanför Stockholm. Den fossila eldningsoljan har ersatts med en bioolja som utvinns av restprodukter från livsmedelsindustrin.

Enbart genom att ställa om denna anläggning, som varje år producerar ca 300 000 ton asfaltsmassa, minskar vi koldioxidutsläppen med drygt 4 000 ton. I slutet av året har vi ställt om åtta produktionsanläggningar runt om i landet, vilket motsvarar hälften av bolagets totala produktion. Vi beräknar att initiativet kommer att minska koldioxidutsläppen med 15 000 ton om året. Enbart denna åtgärd motsvarar utsläppen från 10 000 bilar med en genomsnittlig årlig körsträcka på 1 500 mil.

Reaktionerna inom och utanför vår egen bransch har varit väldigt positiva efter omställningen i Västberga. Många, även inom miljörörelsen, verkar förvånande över att det i den tunga tillverkningsindustrin finns ett starkt miljöengagemang och att vi arbetar på flera fronter. Med konverteringen av våra produktionsanläggningar har vi tagit ett steg som många inte trodde var möjligt och vi har fått flera ambassadörer bland miljöengagerade medarbetare, privatpersoner, kunder och samarbetspartners.

Vi vill emellertid ha mer än en klapp på axeln för väl uträttat arbete. Vi anser att nästa naturliga steg blir att upphandlare, både bland privata, kommunala och statliga sektorn börjar ta större hänsyn till hur asfaltsmassan tillverkas. Att inte låta billigaste priset styra i den utsträckning som det gjort hittills.

Peab Asfalt har under tio år satsat på att få fram mindre miljöbelastande metoder för tillverkning av asfalt.  Åtskilliga miljoner kronor har investerats för att ställa om våra produktionsanläggningar så de kan drivas med förnybar bioolja.

Peab Asfalt har initialt tagit investeringskostnader för att vi har ambitionen att leva som vi lär. Med devisen Nordens Samhällsbyggare följer ett ansvar för den gemensamma miljön. Vi har inte låtit oss påverkas av att oljepriset under en period varit rekordlågt. Det vet vi kan förändras snabbt samtidigt som det inte förändrar det faktum att fossil eldningssolja är en ändlig resurs med oönskade effekter på klimat och miljö.

Så återigen handlar det om att öka kunskaperna hos alla som upphandlar asfalt. Det finns mindre miljöbelastande tillverkningsalternativ som är betydligt mer klimatsmarta än de traditionella.

Är vi då framme vid målet när vi har konverterat alla våra stationära produktionsanläggningar år 2020? Nej faktiskt inte. Vi tittar nu på hur hela kedjan från beställning, tillverkning, transporter och utläggning av asfaltsmassa kan ske med produktionsanläggningar och en maskinpark som drivs av biobränsle. Det är ett arbete som precis har påbörjats och även här finns det en möjlighet att nå stora förbättringar inom en snar framtid. Men den processen underlättas betydligt om landets privata och offentliga upphandlare antar den miljöutmaning vi har startat inom den tunga tillverkningsindustrin.

Nu vill vi se att landets kommuner och andra beställare ställer miljökrav i samband med upphandlingar av asfalt. Först då kommer hela det svenska samhället göra ordentliga miljövinster.

Håkan Jacobsson, vd Peab Asfalt

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev