Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Tvång att anställa arbetslösa feltänkt, Shekarabi

Civilminister Ardalan Shekarabi vill införa sociala krav på företag som deltar i offentlig upphandling. De ska tvingas att sysselsätta personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta är feltänkt och leder till minskad och snedvriden konkurrens.

Publicerad: 22 juni 2015, 13:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att, som civiliminister Ardalan Shekarabi föreslår, i upphandlingar tvinga företag att sysselsätta personer långt från arbetsmarknaden är inte rätt väg att gå, skriver Företagarna.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierJobbSmåföretagandeSociala krav i upphandlingar

Civilminister Ardalan Shekarabi gjorde i Dagens industri, den 10 juni, ett utspel tillsammans med Skanskas vd Johan Karlström. Tillsammans med ett av Sveriges största byggbolag, Skanska, säger sig ministern vilja införa sociala krav på företag som deltar i offentlig upphandling. Företag ska tvingas att sysselsätta personer som står långt från arbetsmarknaden när de utför upphandlade kontrakt. Vi menar att detta är feltänkt och leder till minskad och snedvriden konkurrens.

Sociala hänsyn är ett begrepp med ganska otydligt innehåll. Ett område som dock nu tydligt kommit i fokus i detta sammanhang är arbetsmarknadspolitiska hänsyn. Modellen att kräva att företag som vinner offentliga upphandlingar ska åta sig att sysselsätta personer som står långt från arbetsmarknaden när de utför sina tjänster kan vara lockande för politiker. Det finns vissa möjligheter att ställa sådana krav, men vi menar att det är feltänkt att göra detta till en huvudlinje i jobbpolitiken. Politiker kan inte skapa nya jobb på detta sätt. Det de skapar är undanträngningseffekter och snedvriden konkurrens.

Som ett argument för denna modell anförs att näringslivets erfarenheter är goda av denna typ av kravställande. Det är smått komiskt att språkröret för detta budskap är Skanska. Detta är ett av Sveriges absolut största företag och kan inte ses som en representativ företrädare för svenska byggföretag eller det svenska näringslivet i stort. Man måste komma ihåg att över 99 procent av alla företag i Sverige är små företag, med färre än 50 anställda. Omkring 96 procent av företagen har färre än tio anställda.

Vill politikerna att de små företagen även fortsättningsvis ska kunna vara med i offentliga upphandlingar? I så fall är det hög tid att börja fundera över vilka krav som ställs i upphandlingarna. Krav som fungerar att hantera för stora företag som Skanska kan vara avsevärt mer problematiska att hantera för små företag med begränsade resurser.

Att sysselsätta okända personer som står långt från arbetsmarknaden är ett stort åtagande, som är förenat med ansvar. En rad praktiska frågeställningar uppkommer för företagen, såsom vem som ska bära kostnaderna för handledning, försäkringar och sjukfrånvaro. Och givetvis den viktiga frågan hur kvaliteten i tjänsterna ska kunna upprätthållas under kontraktstiden.

Företagarna har ställt frågor till små företag angående synen på att i offentlig upphandling ställa krav på att företag ska sysselsätta personer långt från arbetsmarknaden, vid utförandet av kontrakten. Hela 57 procent av de 1094 svarande småföretagarna anser att sådana krav är orimliga. När vi sedan frågade små företag som idag deltar i offentlig upphandling om sådana krav kommer att påverka deras deltagande fick vi ett mycket tydligt besked: Hela 63 procent av dessa företag svarar att de kommer att delta i mindre utsträckning.

Många små företag väljer bort offentlig upphandling om de möts av krav som de uppfattar som irrelevanta. Det finns all anledning att tänka efter före och se till att denna typ av kravställanden används med omdöme och eftertanke. Låt inte ogenomtänkta sysselsättningspolitiska hänsynstaganden leda till färre anbud och minskad konkurrens i offentlig upphandling.

Givetvis finns all anledning att fokusera på att komma till rätta med den rådande situationen på arbetsmarknaden. Det finns en utanförskapsproblematik som behöver hanteras. Små företag är generellt sett bra på att fånga upp sådana personer i sin verksamhet – på frivillig väg. Att i upphandlingar på bred front tvinga företag att sysselsätta personer långt från arbetsmarknaden är dock inte rätt väg att gå. Sänkta arbetsgivaravgifter, bättre system för matchning på arbetsmarknaden och förbättrat utbildningssystem är betydligt bättre metoder för att få företagen att anställa. Det är så man skapar riktiga och långsiktiga jobb.

Günther Mårder, vd Företagarna

Ulrica Dyrke, konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev