Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

TCO: Enas om stabila spelregler vid upphandling

I dag tisdag ordnas en extra riksdagsdebatt om vilka krav som ska ställas på leverantörer vid offentlig upphandling. Det bästa vore en bred uppgörelse om stabila spelregler som gynnar sund konkurrens och seriösa svenska företag.

Publicerad: 12 april 2016, 09:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Väljarna, särskilt de som organiseras i TCO:s förbund, gillar blocköverskridande uppgörelser.

Foto: Jann Lipka


Ämnen i artikeln:

LönebildningUpphandlingskriterierKollektivavtalSociala krav vid upphandling

Konkurrensverket uppskattar upphandlingarnas sammanlagda värde till en femtedel av BNP, över 625 miljarder kronor. Inköp av varor och tjänster har stor betydelse för den offentliga sektorns förmåga att leverera den samhällsservice som invånarna efterfrågar. De krav som ställs vid offentlig upphandling bestämmer vad potentiella leverantörer kan konkurrera med, vilket i många branscher får stor påverkan på såväl företagens som de anställdas villkor.

Dagens regler för offentlig upphandling innebär att företag kan vinna upphandlingar genom att erbjuda ett lägre pris som helt eller delvis bygger på att deras anställda har löner och arbetsvillkor som är sämre än de gängse på den svenska arbetsmarknaden.

86 procent av alla privatanställda arbetar i företag som har kollektivavtal. Det är dessa företag, tillsammans med företag som saknar kollektivavtal men som ändå betalar sina anställda löner och erbjuder arbetsvillkor som är i nivå med dessa, som missgynnas av dagens regler. Vinnarna är den lilla minoritet företag som väljer att använda till exempel låga löner och obefintliga försäkringar som konkurrensmedel.

En undersökning som TCO har låtit Novus göra visar att samtliga politiska partiers väljare underkänner dagens system. Alla partier har bland sina sympatisörer en kraftig majoritet som anser att det är mycket eller ganska dåligt att företag kan vinna offentliga upphandlingar genom att erbjuda ett lägre pris som beror på att personalen har sämre löner och villkor än andra i samma bransch.

Undersökningen visar också att det finns ett starkt stöd för en annan ordning, där stat och kommun kräver att leverantörerna erbjuder sina arbetstagare lika bra villkor som andra i branschen. Även bland Allianspartiernas väljare är andelen som anser att det är ganska eller mycket viktigt att ställa krav på att leverantören erbjuder sin arbetstagare lika bra villkor som andra i branschen över 85 procent. Hos Moderaterna och Liberalerna över 90 procent.

Det är därför inte konstigt att fler och fler kommuner använder de möjligheter som redan i dag finns att ställa sociala krav. Att formulera kraven på rätt sätt är emellertid inte alltid helt lätt, och modellerna för att göra det skiljer sig från kommun till kommun. Politiska kontroverser och överklaganden är inte ovanliga.

TCO anser att det vore bättre om man på riksplanet kunde enas om mer enhetliga och stabila spelregler. Sådana förslag har tagits fram i arbetet med att genomföra EU:s nya upphandlingsdirektiv och vore en bra grund för en uppgörelse.

Förslagen innebär inte ett krav på att leverantörer ska ha kollektivavtal, bara att de erbjuder lön, semester, arbetstid, försäkringar och tjänstepension i nivå med dessa. Om arbetet utförs med personal som utstationeras till Sverige från andra EU-länder begränsar EU-rätten (Lavaldomen) kraven till lön, semester och arbetstid. Det innebär inte full konkurrensneutralitet men vore en förbättring jämfört med i dag då utländska företag inte behöver uppfylla några krav.

Seriösa leverantörer skulle slippa oseriös konkurrens och få tydliga förutsättningar, anställda undvika att deras löner och villkor pressas som ett resultat av upphandlingar och upphandlande myndigheter får tydliga regler att förhålla sig till. Väljarna, särskilt de som organiseras i TCO:s förbund, gillar blocköverskridande uppgörelser. Efter dagens debatt borde partierna därför sätta sig ner för att göra upp.

Eva Nordmark, ordförande TCO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev