tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Ta hänsyn till små företag vid direktupphandlingar

Det är en myt att småföretagare skulle gynnas av dagens beloppsgräns för direktupphandlingar. Gränsen kan mycket väl höjas till 600 000 kronor om bara ett par enkla förändringar i upphandlingsproceduren genomförs.

Publicerad: 7 november 2012, 09:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LOUUpphandlingskriterier

I debattartiklar i Dagens Samhälle argumenterar företrädare för Svenskt Näringsliv och Almega samt Viktor Morawski mot en höjning av beloppsgränsen för direktupphandling. För mig verkar det som om deras argument ytterst baseras på något slags antagen naturnödvändighet att direktupphandlingar inte är konkurrensutsatta.

Men det är ju faktiskt upp till de upphandlande myndigheterna att hantera den saken på ett professionellt sätt. Statistik från Konkurrensverket visar att det är vanligt att man tar in flera anbud för direktupphandlingar. Gränsen för direktupphandling kan mycket väl höjas till 600 000 kronor om upphandlande myndigheter beslutat sig för - eller blir ålagda - att genomföra ett par enkla förändringar i sitt sätt att arbeta. Dessa skulle då vara:

• Alla direktupphandlingar över ett visst belopp, exempelvis ett basbelopp, ska konkurrensutsättas genom att upphandlingen annonseras av den upphandlande enheten på dess hemsida. Tidsfristen behöver inte vara lång, kanske mellan tio och trettio dagar, beroende på upphandlingen storlek.

• Det ska vara möjligt att göra avsteg från kravet på att bjuda in flera anbudsgivare, men då ska också detta annonseras med motiv varför man avstod från konkurrensutsättning.

Vän av ordning kanske påpekar att i så fall måste den upphandlande myndigheten upprätta en åtminstone rudimentär kravspecifikation för alla direktupphandlingar över den angivna nivån vilket ökar arbetsbördan. Men att göra inköp för så stora belopp som för tiotusentals kronor utan en enkel nedskriven kravspecifikation borde vara helt oacceptabelt. Jag hoppas att sådana fall tillhör de verkliga undantagen. Korruption eller osakligt gynnande av vissa leverantörer har inget med beloppens storlek att göra, utan handlar om grundläggande principer och enkla, professionella processer.

Det är en myt att småföretagare skulle ha nytta av dagens beloppsgräns eller en ännu lägre sådan för direktupphandlingar. Som Magnus Josephson mycket väl beskriver handlar småföretagarens problem framför all om att känna till att en upphandling - direkt eller förhandlad - överhuvudtaget är på gång. Jag har konkret erfarenhet både som ledare för små och medelstora företag, men också som medarbetare i globala organisationer med enorm tyngd och närvaro, och vet vilket marknadsföringsunderläge det lilla företaget har. Enkel annonsering enligt ovan skulle betyda enormt mycket för dessa aktörer.

Upphandlare är ofta nervösa, eller direkt stressade av att hålla ordning på om det finns flera direktupphandlingar för en viss produkt eller tjänst, som innebär att den upphandlande myndigheten sammantaget överskrider gränsbeloppet. För att slippa anklagas för otillåten direktupphandling genomför man då förhandlade upphandlingar för ganska små belopp, men givetvis med samma formella krav som för en stor upphandling. För att något underlätta processen blir det då frestande att använda lägsta pris som avgörande faktor. Sammantaget ger det onödigt mycket arbete och betydande risk för att de som har gett uppdraget om upphandlingen blir missnöjda, eftersom funktion och kvalitet riskerar att hamna i bakgrunden. En komplettering till de två punkterna ovan skulle kunna vara korta utbildningar i affärsmässighet för upphandlare, vilket skulle kunna ge upphandlarna en större tyngd i de egna upphandlingsprojekten.

Kent Berg, skribenten har erfarenhet av offentlig upphandling i flera länder sedan 1992, tillträdande chef för Lexicon offentligt ledarskap

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LOUUpphandlingskriterier

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev