måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Svensk upphandling ska vara världsbäst

Vi satsar 35 miljoner kronor på att dubblera upphandlingsstödet från och med 2015. Det gör vi för att vi vill att de offentliga inköpen ska ta hänsyn till bland annat miljö och sociala villkor.

Publicerad: 26 maj 2014, 12:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Sociala investeringarUpphandlingsarbeteMiljö

Varje år handlar myndigheter, landsting och kommuner varor och tjänster för omkring 600 miljarder kronor. Den offentliga upphandlingen är en strategisk fråga som handlar om allt ifrån möjligheten att välja utförare av hemtjänst till hur mycket energi kommunens datorer ska dra eller vilken mat skolbarnen ska ha på sina tallrikar.

Utgångspunkten är givetvis att den offentliga upphandlingen har till syfte att hushålla med skattebetalarnas pengar och ta tillvara konkurrensen på marknaden. Samtidigt kan den också bidra till att nya lösningar tas fram genom att använda det som kallas innovationsupphandling.

Offentlig upphandling av innovationer är när stat, kommun och landsting för att effektivisera sin verksamhet köper varor eller tjänster som inte finns eller behöver utvecklas. En genomtänkt offentlig innovationsupphandling kan ge både tillväxt i näringslivet och annan samhällsnytta, till exempel uppnådda klimat- och miljömål eller minskad energi- och råvaruförbrukning.

Genom att samla upphandlingsstödet som har varit utspritt på Vinnova, Kammarkollegiet och Miljöstyrningsrådet skapas nu ett mer samlat och kompetent upphandlingsstöd med bättre service och rådgivning. Dessutom förstärker vi upphandlingsstödet med 35 miljoner kronor, vilket nästan är en fördubbling, från och med 2015.

Sverige kommer därmed att få ett upphandlingsstöd i världsklass och något som saknar motsvarighet i vårt närområde. För att kunna behålla vår position i absoluta världstoppen vad gäller innovation, konkurrenskraft och miljöanpassad offentlig upphandling behöver vi fortsätta utveckla vår politik.

Vi vill se fler innovationsupphandlingar och att fler upphandlare ställer krav på miljö, djurskydd och sociala hänsyn. Men det måste göras på rätt sätt så att principerna om likabehandling och icke-diskriminering följs.

Det nya upphandlingsstödet kommer att vara en viktig resurs i det avseendet. På så sätt kan de offentliga inköpen styra mot en grönare, mer innovativ och socialt ansvarstagande utveckling. Men det handlar inte bara om att ställa krav utan också om att bli bättre på att följa upp och utvärdera genomförda upphandlingar.

De nya upphandlingsreglerna från EU som vi nu arbetar med att införa i svensk lagstiftning ska också göra det enklare för små- och medelstora företag att delta i upphandlingarna. De nya reglerna underlättar även möjligheten att ställa sociala och miljömässiga krav för att nå samhälleliga mål.

I den gröna omställningen behövs nya lösningar på problem kopplade ren energi och gröna transporter, hälsa och sunda och säkra livsmedel som är till nytta för Sverige och övriga världen.

Innovationsupphandling har stor potential att stärka den offentliga sektorns förnyelse, kvalitet och effektivitet och har en positiv påverkan på företags innovationskraft och i slutändan tillväxt.

För att ge upphandlare bättre kunskap om marknaden och inte stänga ute innovationer vill vi ha fler tidiga dialoger mellan upphandlande enheter och leverantörer på liknande sätt som sker i Norge.

Engagemanget för miljöfrågor i samband med offentlig upphandling har ökat under senare decennier. Allt fler upphandlare ställer miljökrav i upphandlingarna. De som upphandlar bör få ökat stöd för att göra gröna och smarta upphandlingar.

Våra historiskt omfattande satsningar på den offentliga upphandlingen kommer att leda till att vi medborgare får mer och bättre välfärd för pengarna.

Stefan Attefall, civil- och bostadsminister (KD)

Annie Lööf, näringsminister (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev