Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Strategisk upphandling förbättrar äldreomsorgen

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet ritar just nu upp kartan för en utbildningsturné där vi erbjuder en kostnadsfri utbildningsdag om äldreomsorgsupphandling. Målgruppen är politiker, beställare och upphandlare i kommuner och landsting. En gemensam utbildningsdag skapar goda förutsättningar för ett strategiskt upphandlingsarbete med kvalitet i fokus.

Publicerad: 12 mars 2013, 09:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Upphandlingsarbete

I Upphandlingsutredningens slutbetänkande framhålls behovet av att lyfta fram upphandlingens strategiska betydelse. På Dagens Samhälle debatt argumenterar Therese Klaar, upphandlingschef i Ekerö kommun, den 18 februari 2013 för att beställarnas kompetens inte får glömmas bort i offentlig upphandling. Magnus Hedberg och Camilla Björkman, företrädare för Jusek, framhåller i samma debatt den 19 februari att upphandlarnas kompetens är avgörande.

Kammarkollegiet instämmer i dessa slutsatser och menar att upphandling kan användas strategiskt, bland annat för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. Genom den utbildningsinsats som vi fått regeringens uppdrag att genomföra, vill vi dels stärka den generella upphandlingskompetensen och dels öka medvetenheten om upphandling som ett strategiskt instrument för att stärka kvaliteten. Vi vill dessutom framhålla behovet av en ökad samverkan mellan upphandlare, beställare och politiker i kommuner och landsting, på alla nivåer. Varför är då allt detta viktigt?

Vi menar, liksom Upphandlingsutredningen i sitt slutbetänkande, att ett strategiskt angreppssätt i upphandling är den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå en god affär – vad gäller såväl ökad kvalitet som produktivitet. Exempelvis kan ett viktigt kvalitetsmål som kontinuitet i vården och omsorgen utgöra utgångspunkt för hur upphandlingen ska utformas avseende behovsanalys, kravställning, ersättningsform, anbudsutvärdering, och uppföljningsmetoder.

Vi bedömer också att en satsning på en gemensam kompetensutveckling och ökad samverkan mellan politiker, beställare och upphandlare inom kommuner och landsting, även på chefsnivå, skapar en samsyn, ett ömsesidigt språk och en delad kunskapsbas.

Vi anser slutligen att ett ökat samarbete mellan kommuner och landsting, exempelvis i gränssnitten mellan hemsjukvård och hemtjänst för äldre, samt omvårdnad och läkarinsatser i särskilda boenden, bidrar till en sammanhållen vård av de mest sjuka äldre, vilket i sin tur är ett av regeringens prioriterade mål 2013. Likaså vill vi stödja en samverkan mellan kommuner i upphandlingsfrågor och även uppmärksamma leverantörsperspektivet genom att bjuda in leverantörer till en särskild informationsträff i samband med utbildningsinsatsen.

I debatten om upphandling framhålls ofta bristen på kompetens och samverkan, samt behovet av att öka upphandlingens strategiska betydelse. Även kvaliteten står i fokus. Vi är övertygade om att vårt utbildningserbjudande, baserat på vår expertis och de vägledningar vi tagit fram, bidrar till en stärkt upphandlingskompetens. Vi ger verktyg för ett gemensamt strategisk upphandlingsarbete som i sin tur bidrar till en förbättrad kvalitet i äldreomsorgen.

Agneeta Anderson, chef för upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Upphandlingsarbete

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev