tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Ställ miljökrav på digitala verktyg för våra barn

Ett nytt förslag från Skolverket säger att all undervisning ska kunna ske via digitala verktyg. I praktiken innebär det att alla lärare och elever har tillgång till en dator i arbetet. Nu måste landets kommuner förbättra arbetet med tydliga hållbarhetskrav vid upphandlingen. Annars riskeras såväl vår miljö som elevers och lärares hälsa.

Publicerad: 3 maj 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SkolverketUpphandlingsarbeteMiljöHållbar offentlig upphandling

Skolverkets förslag ”Nationell strategi för skolans digitalisering” syftar till en ökad IT-användning i skolan. Förslaget är utmärkt, men åtgärder behövs för att inte de verktyg som eleverna använder för att lära sig mer om det stundande klimathotet, samtidigt ska bidra till just detta hot.

Få kommuner ställer i dag några reella miljökrav i sina IT-upphandlingar. Verktygen finns, till exempel genom TCO Certified, men används inte fullt ut.

Skolverkets strategi för skolans digitalisering föreslås för 2017-2022. Den för med sig en investering i IT-hårdvara på mellan 1,3 till 2,3 miljarder kronor för Sveriges kommuner de närmaste fyra åren. För att få valuta för pengarna vill vi att kommunerna ser över sina digitala verktyg, gör en behovsinventering och att fler kommuner gör en riskanalys av sina IT-inköp utifrån miljömässiga och sociala aspekter. IT-hårdvara för med sig betydande hållbarhetsrisker för kommunerna, bland annat för att de tillverkas i låglöneländer, har stor klimatpåverkan och inte alltid uppfyller EU:s krav på giftiga ämnen.

För att inte i onödan äventyra elevers och lärares hälsa och för att kommuner ska undvika de hållbarhetsrisker som IT-hårdvara medför, måste upphandlingarna ske på ett ansvarsfullt sätt.

Kommunerna behöver bli bättre på att sätta ambitiösa mål för hållbar upphandling och att använda hållbarhets- och miljöcertifieringar som verktyg. Offentliga avtal ska utföras av leverantörer som uppfyller sina skyldigheter vad gäller skatter, sociala avgifter och även miljömässiga krav. Leverantörerna ska erbjuda god arbetsmiljö och goda villkor för de anställda. De ska också ta samhälleligt ansvar för ett hållbart samhälle.

Kommunerna behöver också avsätta realistiska resurser för uppföljning. Upphandlare beskriver i dag en vardag med hög arbetsbelastning och alltför pressad arbetssituation. Nästan var tredje upphandlare anser att de inte har möjlighet till uppföljning och utveckling. Dagliga och mer akuta arbetsuppgifter ges företräde framför det mer långsiktiga uppföljningsarbetet.

Och när det saknas tid för uppföljning, riskerar kvaliteten i upphandlingen att påverkas. Utan god uppföljning vet vi inte om våra skattepengar används på rätt sätt. Vi vet inte heller om utföraren eller producenten lever upp till de krav som ställts på schysta villkor för de anställda. Och vi missar möjligheten att använda den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg för att utveckla välfärden och att bidra till schysta villkor.

Situationen visar att det är viktigare än någonsin att ta fram en nationell strategi för hållbar upphandling med tydliga hållbarhetsmål.

Det är dags att vi tar ett tydligt steg mot en modern upphandling av IT-hårdvara som faktiskt bidrar till det hållbara samhälle vi vill leva i. Inga giftiga ämnen. Goda arbetsvillkor i tillverkningen. En förlängd livslängd så att vi inte belastar avfallssystemet med IT-produkter i onödan. På så sätt får vi valuta för en viktig investering i skolan.

Vi föreslår landets kommuner och dess ansvariga politiker:

■ Avsätt resurser till hållbar och modern upphandling där det även ingår resurser till riskanalys och uppföljning av hållbarhetskrav i upphandlingar.

■ Gå samman med andra kommuner eller inköpssamarbeten och ställ gemensamma hållbarhetskrav på inköp, upphandlingar och avrop.

■ Sätt upp mål, till exempel att 50 procent av alla produkter ska vara hållbarhetscertifierade till år 2020. Använd möjligheten att ställa miljö- och sociala krav nu när EU-direktivet för offentlig upphandling kommer att öppna för det i högre grad.

■ Var tydliga mot IT-leverantörerna: våra barn ska kunna arbeta i en giftfri skolmiljö.

Detta är förutsättningar för att säkerställa hållbara investeringar i digitala verktyg till våra skolelever.

Sören Enholm, vd TCO Development

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev