Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Ställ krav på schysta villkor vid resor i tjänsten

De krav som kommuner och myndigheter ställer på sina medarbetares tjänsteresor är en dyster läsning, visar en granskning. Miljökraven finns med, men de sociala kraven på resor och hotell är helt bortglömda vid upphandlingar. Fler svenska organisationer och myndigheter måste nu kräva schysta villkor när de köper den här typen av tjänster. Det skriver representanter för nätverket Schyst resande.

Publicerad: 4 juni 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tyvärr missar en majoritet att trycka på för bättre arbetsvillkor i turism- och transportsektorn både i Sverige och globalt.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

KollektivavtalMiljö

Nätverket Schyst resande har granskat resepolicyer bland svenska kommuner, myndigheter, företag och ideella organisationer. Resultatet är nedslående. Nästan ingen av de sammanlagt 48 organisationer vi har granskat ställer krav på kollektivavtal, eller kollektivavtalsliknande villkor när de upphandlar hotell, resor eller förtäring. Väldigt lite nämns om resandets sociala och ekonomiska påverkan, framför allt i fattiga länder där lokalbefolkningen är beroende av turismen som inkomstkälla.

Allt resande och turistande lämnar ett ekologiskt och socialt avtryck, i Sverige såväl som globalt. Vi har alla ett ansvar att försöka resa på ett hållbart sätt för människa och miljö. Allt fler företag och organisationer har fått upp ögonen för transporternas klimatpåverkan och för vikten av att inte överutnyttja vårt hårt belastade ekosystem. Vår undersökning bekräftar denna utveckling ytterligare. Många ställer krav på miljömässig hållbarhet. Men när det gäller att ställa sociala krav är innehållet magert.

Vi har granskat sammanlagt 28 kommuner och landsting, 8 myndigheter, 7 ideella organisationer och 5 företag.

Ytterst få tar upp sociala aspekter av affärsresande. Ingen av de granskade kommunerna, landstingen eller myndigheterna ställer krav på att restauranger, transportföretag eller hotell ska ha kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.

Många hänvisar bara till ILO:s kärnkonventioner om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. Problemet är att en sådan allmän hänvisning inte reglerar vilka krav den enskilde anställde ska ställa när hen reser i tjänsten. Den som bokar en tjänsteresa behöver få ett bättre stöd i vilka frågor om ekonomiskt och socialt ansvar som bör ställas till researrangörer. Det skulle till exempel vara resonemang om hur företag och organisationer kan agera för att gynna lokalbefolkningen socialt och ekonomiskt.

En betydande del av affärsresorna genomförs inom Sverige. Då är det anmärkningsvärt att så få ställer krav på kollektivavtal – det är ju grunden till trygghet och för arbetstagares rättigheter på svensk arbetsmarknad. Särskilt olyckligt är det att svenska myndigheter, kommuner och landsting helt bortser från krav på kollektivavtal när de köper tjänsteresor.

Offentliga organisationer skulle kunna vara en effektiv påtryckare för schysta villkor, med sin makt som stora uppköpare av service inom hotell- och restaurangnäringen och transportsektorn. Vår granskning visar att så inte är fallet.

Från Schyst resande vill vi komma med ett antal rekommendationer. Organisationers och företags riktlinjer för tjänsteresor måste utvecklas så att de också omfattar sociala krav på ett tydligt sätt. Kommuner, landsting och myndigheter bör använda sin makt som offentliga aktörer för att ställa krav på kollektivavtal, eller kollektivavtalsliknande villkor, för de anställda på företag som säljer resor, logi och förtäring.

Företag och ideella organisationer måste inse att de skulle stärka sin trovärdighet och sitt varumärke genom att också ställa sociala krav när de köper tjänsteresor. Dessutom måste anställda som reser i tjänsten känna till, och använda sig av, innehållet i resepolicyer. Det räcker inte att företag och ideella och offentliga organisationer har riktlinjer, om ingen förstår varför, och heller inte håller sig till innehållet.

Vår rapport Hur hållbart reser vi i tjänsten? visar att det finns mer att önska när det gäller socialt ansvarstagande. Så gott som samtliga organisationer tar upp miljöaspekter och ekologisk hållbarhet i sina riktlinjer för tjänsteresor. Men tyvärr missar en majoritet att trycka på för bättre arbetsvillkor i turism- och transportsektorn både i Sverige och globalt.

Sociala och ekonomiska förutsättningar för de som jobbar i turismnäringen måste också vara hållbara. Fler svenska organisationer och myndigheter måste kräva schysta villkor när de köper tjänsteresor.

Therese Guovelin, ordförande Hotell- och restaurangfacket

Peter Hellberg, 1:e vice ordförande, Unionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KollektivavtalMiljö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev