Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Ställ hårda sociala krav vid IT-upphandlingar

Det är hög tid att branschen enas kring vilka sociala krav som ska ställas vid inköp och upphandlingar av IT-tjänster och datorer. Det är svåra frågor, men alldeles för viktiga för att vi ska undvika dem.

Publicerad: 30 oktober 2015, 10:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Låt Upphandlingsmyndigheten och de inblandade aktörerna gemensamt ta fram en standard med frågor och krav som landsting, regioner och kommuner ska ställa på leverantörer av IT-produkter.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierItUpphandlingsarbete

I nyhetsartikeln ”Dålig koll på etisk upphandling av IT” i Dagens Samhälle (nr 34) riktar TCO Development kritik mot landstingen för deras brister i uppföljningen av IT-upphandlingar. Baserat på en enkät bland landstingen gjord av TCO Development hävdas det att det är oklart var det politiska ansvaret ligger i landstingen för att ställa sociala krav i IT-upphandlingen. Lösningen för att garantera att sociala krav följs är att köpa tredjepartscertifierade IT-produkter, och då gärna TCO Developments egen tredjepartscertifiering.

Atea, som är en av Sveriges ledande IT-leverantör, anser att det vore fel väg att gå. Ännu en certifiering löser knappast några problem. Frågan om sociala krav i samband med IT-upphandlingar i landsting, kommuner och regioner är oerhört komplex och löses inte med någon quick fix.

Det finns redan i dag ett internationellt ramverk som verkar för att förbättra villkoren i leverantörskedjan. EICC, Electronic Industry Citizenship Coalition, är en branschorganisation som i stort sett alla tillverkare är ansluta till och dess uppförandekod har tydliga krav vad gäller sociala, etiska och miljömässiga villkor. Kraven på schysta villkor i leverantörskedjan är en internationell fråga och kan bara lösas genom ett systematiskt och uthålligt arbete.

Vi på Atea anser att det bra att styrande politiker uppmärksammas på de svårigheter som inköpare av IT-produkter ställs inför. Varje år genomför kommuner, landsting och statlig verksamhet IT-upphandlingar för 65 miljarder kronor och ett fåtal myndigheter använder möjligheten att ställa sociala och etiska krav. Helt klart behöver något göras.

Vi anser att det bästa vore att samla alla de inblandade aktörerna och att tillsammans med Upphandlingsmyndigheten ta fram och enas kring en standard med frågor och krav som landstingen och andra ska ställa på leverantörer i samband med upphandlingar av IT-produkter och uppföljningar av desamma. Vi ser i vårt dagliga arbete hur lätt oklarheter uppkommer i upphandlingar som en följd av otydligt ställda frågor, vilket tyvärr alltför ofta leder till oönskade resultat och ytterst drabbar utsatta individer och grupper i fattiga länder.

Världen har krympt och i den globala industrin sker allt mer av produktionen i utvecklingsländer och länder med dåliga förhållanden och bristfälliga traditioner när det gäller barnarbete, farliga arbetsmiljöer, arbetsrätt och rätten att fackligt organisera sig. Ingen kan längre gömma sig bakom tjusiga deklarationer och hoppas att allt går rätt till långt där borta på andra sidan jordklotet.

Vi är väl medvetna om hur komplex vår leverantörskedja är innan en dator står på kundens bord, och att det är oerhört svårt att hundraprocentigt kontrollera att det inte sker brott mot internationella konventioner i en leverantörskedja som kan omspänna fyra världsdelar. Likväl är det detta vi måste försöka göra, vilket kräver ett systematiskt och långsiktigt arbete.

Glädjande nog är intresset kring dessa frågor stort. För ett år sedan tog vi initiativ till ett upprop mot så kallade konfliktmineraler, mineraler som utvinns illegalt och ofta under fruktansvärda förhållanden för arbetande barn. Genom att ställa krav på IT-leverantörer att produkterna så långt som möjligt är fria från mineraler brutna i konflikthärjade områden kan vi påverka och göra det möjligt för gruvarbetare och deras familjer att leva och arbeta i en trygg miljö. Hittills har 320 företag, kommuner och myndigheter anslutit sig till uppropet.

Atea vill gå i spetsen för en etisk och hållbar produktion i de IT-produkter vi levererar och bidra till att förbättra arbetsvillkoren. Om kunder och leverantörer ställer krav på tillverkarna att hela leverantörskedjan arbetar med hållbarhet kan vi tillsammans skapa en varaktig förändring för alla som är med och levererar våra IT-produkter.

För att nå dit krävs det att vi behöver arbeta mer systematiskt med de här komplexa och angelägna frågorna. Om vi med gemensamma ansträngningar kan få fram en enhetlig och effektiv kravställning för offentlig sektor, som bygger på till exempel EICC:s uppförandekod, sparar vi både tid och resurser åt alla inblandade, vilket även skulle gynna privata företag.

Därför uppmanar vi nu Upphandlingsmyndigheten och branschen till att ta en diskussion som förhoppningsvis ska mynna ut i en gemensam standard för det offentligas inköp av IT-produkter. En standard som ger konkreta råd hur inköpare ska agera, och vilka krav och frågor som ska ställas till leverantörer vid en upphandling och vid uppföljning av befintliga avtal.

Det här är svåra frågor, men alldeles för viktiga för att vi ska undvika dem.

Johanna Falk, upphandlingschef Atea

Andreas Rydell, chef kvalitet och miljö Atea

Victoria Lindqvist, inköpschef Atea

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev