Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Sned konkurrens för dosläkemedel ökar patientriskerna

Apoteket är mån om en sund konkurrens på marknaden för dosförpackade läkemedel. Därför lämnar vi nu in en ansökan om överprövning till förvaltningsrätten för att ogiltigförklara de tilläggsavtal som Västra Götaland har tecknat med Apotekstjänst. Avtalen leder till högre patientrisker och påverkar kommunernas redan ansträngda situation i äldrevården.

Publicerad: 5 december 2013, 08:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Omregleringen av marknaden för dosförpackade läkemedel har gett plats för nya aktörer att kliva in på marknaden, som med låga priser och nya modeller producerar och distribuerar dospackade läkemedel. Apoteket är mån om en sund konkurrens på marknaden för dosförpackade läkemedel, men då måste upphandlande myndigheter följa de regler som finns om offentlig upphandling och vara transparenta i sitt agerande. Så har inte skett i Västra Götaland.

Efter påtryckningar från Apotekstjänst betalar Västra Götaland ett väsentligt högre pris för tjänsten än vad man ursprungligen erbjöd. Landstinget har även lånat ut stora summor till Apotekstjänst. Detta gör att det ursprungliga avtalet förändrats och Apotekstjänst har gynnats på ett otillbörligt sätt i förhållande till övriga dosaktörer som deltagit i den ursprungliga upphandlingen. Vid en väsentlig förändring av ett upphandlat avtal är en upphandlande myndighet skyldig att på nytt konkurrensutsätta upphandlingen. I annat fall kan det vara fråga om en otillåten direktupphandling.

Apoteket lämnar därför in en ansökan om överprövning till förvaltningsrätten i Göteborg om att det tilläggsavtal om extra ersättning på närmare 15 miljoner kronor samt det förskott om 25 miljoner kronor som tidigare lämnats till vald dosleverantör förklaras ogiltiga.

Dosförpackning är en komplicerad tjänst som kräver omfattande kunskaper av leverantören. Samtliga deltagande anbudsgivare har ett ansvar för att noga läsa upphandlingsunderlaget och ställa de frågor som krävs för att undanröja eventuella oklarheter. Det pris Apotekstjänst vann upphandlingen på var 1,74 kronor per dosdag vilket var väsentligt lägre än övriga anbudsgivare. Med hänsyn till den uppkomna situationen måste slutsatsen vara att Apotekstjänst anbud inte varit affärsmässigt grundat. Utifrån dessa omständigheter kräver vi att upphandlande myndighet inte går vidare med nuvarande leverantör utan på nytt konkurrensutsätter tjänsten och gör en ny upphandling.

Vi är även oroliga för att landstingets agerande kommer att leda till högre patientrisker och att färre äldre får sina läkemedel i dosförpackning, vilket dessutom påverkar kommunernas redan ansträngda situation i äldrevården. Vi har framfört att vi kan leverera dosförpackade läkemedel på ett patientsäkert sätt inom 2-4 veckor. Vi är måna om att hitta fungerande lösningar för patienterna men vi har inte fått något gensvar från Västra Götaland. Det beklagar vi. Vi vill därför uppmana landstinget till att släppa prestigen och snarast ta upp en dialog med övriga dosleverantörer om att säkra leveranserna av dosläkemedel utan att kringgå regelverken om offentlig upphandling och konkurrens.

Ann Carlsson, vd Apoteket

Lars Skutholm, direktör för Vård & Företag Apoteket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev