Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Snålhet får inte styra val av vaccin

Landstingen måste våga välja mellan olika vacciner under upphandlingen och ta hänsyn till deras respektive förmåga att förebygga sjukdomar.

Publicerad: 21 maj 2011, 13:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Beskedet att landstingen skyndsamt nu skall genomföra en ny upphandling av HPV-vaccin (Humant Papilom Virus) ger löfte om att alla tolvåriga skolflickor skall kunna vaccineras mot livmoderhalscancer från och med i höst såsom Socialstyrelsen har föreskrivit. Samtidigt erbjuds även 13- till 17-åringar vaccination.

Detta är utmärkt. Livmoderhalscancer är en livshotande sjukdom och vi har medlen att med vaccin och cellprovskontroller förhindra den. En sådan viktig folkhälsoinsats kan inte vänta.

Men vi menar att landstingen samtidigt, inför upphandlingen, måste värdera och överväga de nu aktuella vaccinernas olika förmåga att förebygga sjukdom. Vi inser att det är känsligt att förespråka ett vaccin framför ett annat. Men syftet måste ändå vara att ge våra unga flickor bredast möjliga vaccinskydd. Båda vaccinerna ger, vad vi kan förstå av medicinska utvärderingar, ett likvärdigt skydd mot livmoderhalscancer eftersom båda motverkar HPV-typerna 16 och 18. Men det ena, Gardasil är också effektivt mot virustyperna 6 och 11 och förhindrar därmed kondylom, som är en av våra mest utbredda könssjukdomar. Det är detta dubbla skydd mot både livmoderhalscancer ochkondylom som vi vill lyfta fram i denna artikel.

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, har vittnat om vilken plåga kondylomen orsakar framförallt bland ungdomar och uppmanat landstingen att vid vaccinupphandlingen inte låta snålheten bedra visheten när det gäller möjligheten att få bort dessa svårbehandlade könsvårtor. Kondylom täcks inte av smittskyddslagen och sprids därför okontrollerat. Var tionde ungdom bär på viruset visar statistiken och mer än hälften av de unga känner inte till att smittan förs vidare vid sexkontakter. Trots den utbredda okunskapen om HPV har 120 000 av de flickor som kunnat utnyttja högkostnadsskydd mellan 13 och 17 år på eget initiativ blivit vaccinerade mot både livmoderhalscancer och kondylom. Det är naturligtvis en fördel att fortsätta med det breda vaccinskydd som redan är etablerat när vaccineringen införs kostnadsfritt. Eftersom Gardasil nu är godkänt även för pojkar, som naturligtvis också för smittan vidare, bör självklart också de erbjudas HPV-vaccinering.

Vi anser att man måste tänka långsiktigt för att värdera de besparingar i vården som uppstår när kondylomfallen minskar och slutligen upphör. Enligt Socialstyrelsens beräkningar är samhällets kostnader för behandling av dessa könsvårtor ca 50 miljoner kronor årligen. Om vi tar Sörmlands läns landsting som exempel uppgår vårdkostnaderna till ca 1,5 miljoner kronor varje år. På 5-10 års sikt har besparingarna i vården bekostat vaccineringen också mot livmoderhalscancer.

Det är naturligtvis frestande att i första hand söka det lägsta priset när upphandlingen skall avgöras och vi politiker är ofta mera intresserade av årets budget är långsiktiga besparingar. Men vi politiker har också ett särskilt ansvar att främja folkhälsan och det kan man bara göra med ett perspektiv som också sträcker sig över tid.

Vid den upphandling av HPV-vaccin mot livmoderhalscancer, som Kammarrätten nyligen underkänt och som nu måste göras om, hade man valt det för dagen billigaste vaccinet. Det vaccin som saknar skydd mot kondylom. Därmed bortsåg man från möjligheten att utradera denna mycket vanliga könssjukdom och underskattade den besparingspotential som (på några års sikt) följer av minskade behandlingskostnader. Vi som en längre tid bevakat denna fråga vill varna för en ensidig fokusering på det billigaste alternativet. Snålheten får vid denna förnyade upphandling inte ännu en gång bedra visheten!

Désirée Pethrus, (KD) riksdagsledamot, före detta förbundsordförande i Kristdemokratiska kvinnoförbundet

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, (KD) landstingspolitiker, Sörmland

Desirée Pethrus, riksdagsledamot (KD), ledamot EU-nämnden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev