Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Sluta gynna oseriösa företagare vid upphandlingar

Stockholmskommunernas kontroll av leverantörer är otillräcklig. Endast hälften säkerställer att alla huvudleverantörer följer lagar och regler, och bara en fjärdedel bevakar sina underleverantörer. Nu krävs åtgärder för att komma åt fusket.

Publicerad: 23 maj 2013, 13:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Upphandlingsarbete

I dag torsdag publiceras en ny undersökning som visar att Stockholmskommunernas kontroll av leverantörer är otillräcklig. Endast hälften gör löpande kontroller för att säkerställa att alla huvudleverantörer följer lagar och regler, och bara en fjärdedel bevakar sina underleverantörer. Bara var femte kommun följer upp att de företag de har avtal med följer dem. Kommunerna snedvrider konkurrensen och de företag som följer lagar och regler missgynnas.

Varje år går staten miste om uppskattningsvis 180 miljarder kronor i skatteintäkter, en siffra som motsvarar 5 procent av Sveriges BNP. Stockholms län står för ungefär en tredjedel, 48 miljarder kronor. Att få bukt med fusket är angeläget eftersom de uteblivna skatteintäkterna kunde ha använts i välfärden. Men fusket bidrar även till att villkoren på arbetsmarkanden dumpas och konkurrensen snedvrids. Seriösa företag som följer lagar och regler inte har en verklig chans och samhället möter en allt grövre och mer organiserad brottslighet. Kommunerna har ett stort ansvar för att stävja fusket, främja konkurrensen och använda skattemedel på ett effektivt sätt.

Förra året genomförde vi en granskning av vilka rutiner kommunerna i länet har för att kontrollera leverantörer. Resultaten var entydiga, merparten av kommunerna i länet behövde vidta åtgärder för att säkerställa att skattemedlen inte hamnar i händerna på ekonomiska brottslingar. När vi nu gjort om undersökningen visar det sig att mycket lite har förändrats.

Till att börja med är det bara färre än hälften, 39 procent, av de 23 kommunerna som ingår undersökningen som kontrollerar underleverantörer vid upphandling. Det är något färre än för ett år sedan. Den bristande kontrollen av underleverantörer innebär att många av de företag som kommunen anlitar inte kontrolleras. Inom byggbranschen är det vanligt att företag anlitar underleverantörer. En upphandlande enhet som följer LOU:s regler om leverantörskontroll har förvisso kontroll på den vinnande anbudsgivaren. Men saknar ofta kunskap om huruvida eventuella underleverantörer följer lagar och regler.

Endast hälften av kommunerna som deltagit i undersökningen gör löpande kontroller av alla huvudleverantörer, och bara en fjärdedel kontrollerar underleverantörer. Ett anmärkningsvärt resultat då leverantörsbevakning i dag kan köpas för ett lågt pris. Att kontrollera ett företag i samband med exempelvis en upphandling är ingen garanti för att företaget följer gällande regler två år senare. Kontroll måste ske löpande för att vara effektiv.

Bara var femte kommun kontrollerar att alla företag de har avtal med följer dem. Och endast hälften har en rutin för att säkerställa att avtal följs upp. Också det ett uppseendeväckande resultat eftersom stora förändringar kan ske över tid när det gäller lön till anställda, bemanning, kompetensutveckling eller andra delar som rör arbetstagare och som var förutsättningar för att företaget skulle få avtalet.

Bristerna är alarmerande när det gäller kontroller som ska hindra att skattepengar slösas bort och att oseriösa företag gynnas. Det är nu hög tid att frågan hamnar på den politiska dagordningen. Kommunerna bör upprätta en skriftlig rutin för att följa upp krav på leverantörer och införa löpande bevakning på alla leverantörer. Det är två enkla och billiga åtgärder som kan bidra till att få bort problemen. De bör också ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingarna. Det är ett enkelt och effektivt sätt att öka chanserna att företagen som anlitas erbjuder schyssta villkor för sina anställda och stärker den seriösa konkurrensen mellan företag. På nationell nivå krävs också en ökade insatser. Bland annat bör Skatteverket ges möjlighet att på eget initiativ genomföra riktade och oanmälda kontroller hos företag och att skatten för de anställda redovisas månadsvis och på individnivå.

2011 gjordes i Stockholms län inköp till ett värde av cirka 64 miljarder kronor. Genom att inte bara granska leverantörer när avtal ingås utan även införa rutiner så att ingångna avtal följs upp kan vi stävja ekonomisk brottslighet och skattefusk. Kommunerna, arbetsmarknadens parter och myndigheter måste se till att upprätta en sund konkurrens mellan företag. I dagsläget gynnar kommunerna oseriösa företag och ytterst drabbas skattebetalarna. Nu är det hög tid att gå från ord till handling och skärpa rutinerna för att komma åt fusket.

K-G Westlund, ombudsman LO-distriktet i Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Upphandlingsarbete

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev