Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Skrota LOU i sjukvården

Upphandlingen av vaccin mot livmoderhalscancer visar hur absurda konsekvenserna blir när lagen om offentlig upphandling tillämpas inom sjukvården.

Publicerad: 21 maj 2011, 13:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är en skandal att vaccineringen av flickor i årskurs fyra och fem skjuts upp, anser debattören.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LOUHPV-vaccin

Sverige har som ett av mycket få länder i Europa infört samma upphandlingslagstiftning (LOU) för sjukvård som för snöröjning, något som ter sig allt mer absurt. För mig blev detta än mer uppenbart när jag nåddes av beskedet att advokater, utsända från läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur MSD, lyckats sätta käpparna i hjulet för livmoderhalscancervaccinering av flickor genom att hävda att upphandlingen stod i strid med LOU:s regelverk. Argumenten som anfördes av vaccinföretaget, och som vann gehör i kammarrätten, var att den föreslagna avtalstiden satts allt för lång. Det rörde sig om totalt fyra år med en klausul om möjlighet till förlängning på sex månader -  en avtalstid som Stockholms läns landsting ville föra in för att förhindra avbrott i vaccineringen i samband med en eventuell överklagan av kommande upphandlingar.

Mot bakgrund av att ungefär 400 kvinnor varje år dör i livmoderhalscancer är det skandal att vaccineringen av flickor i årskurs fyra och fem skjuts upp på grund av att rådande upphandlingslagstiftning gör gällande att en klausul om möjlighet till förlängning på några månader begränsar konkurrensen.  Att ett eventuellt avbrott i vaccineringen, på grund av tvist, allvarligt kan riskera unga kvinnors hälsa tar lagstiftningen däremot inte alls hänsyn till.

Om den avbrutna upphandlingen av vaccin mot livmoderhalscancer varit det enda exemplet på bristerna med lagen om offentlig upphandling (LOU) hade man möjligen kunnat betrakta det som just ett enstaka exempel på när något av misstag går snett. Tyvärr uppstår emellertid allt fler fall när företagsrätten går före medborgarnas rätt till god sjukvård.

I Stockholms läns landsting har vi till exempel fallet med hörapparatutprovningen. Driften av utprovningen togs hem av Avesina efter att företaget hade författat ett ”blomsterspråksmyckat” anbud om hur bra allt skulle bli om det vann upphandlingen. Verkligheten blev istället kraftiga neddragningar av antalet audionomer och mycket långa köer till hörapparatutprovning. Samma företag vann en upphandling rörande flyktingmedicinskt mottagande och undersökning. Resultatet blev skandalös vanvård för några av samhällets mest utsatta människor. Efter Socialstyrelsens larmrapporter fick landstinget till sist riva upp avtalet med Avesina.  Det finns många fler exempel där anbudsgivare skriver fantastiska anbud i upphandlingar som betonar och utvecklar löften om såväl ökad kvalitet som låga priser. När de sedan vunnit anbudet och tagit över driftsansvaret visar det sig att den verksamhet som beskrivits i anbudet inte på långa vägar når upp till den kvalitet som utlovats. Landstingen står då inför situationen att bötesbelägga verksamheten eller säga upp avtalet. I bägge fallen leder det i regel till ytterst långvariga och juridiskt komplicerade tvister. Samtidigt är det bara medborgarna som drabbas vid en tvist.

I svensk debatt sprids ofta myter om att den Europeiska Unionen tvingar oss att behandla sjukvård som vilken upphandlad vara som helst.  Det är felaktigt. Sjukvården är ett område som inte omfattas av EU:s upphandlingsbestämmelser. Idén om att sjukvård ska upphandlas enligt samma regler som snöröjning och gaturenhållning är något som vi själva hittat på. Det är därför LOU gäller också för hälso- och sjukvården.

Jag menar att hälso- och sjukvården mår bra av samverkan och utveckling tillsammans med privata aktörer . Samverkan måste dock ske på ett sådant sätt att medborgarnas rätt till god vård säkerställs. Det kan exempelvis ske genom införandet av vårdvalsmodeller, men med en mer rättvis fördelning av resurserna än i dagens Vårdval Stockholm.  En annan möjlig lösning är att kvalitetscertifiera privata såväl som offentligt drivna vårdgivare enligt den modell som utformats i Danmark de senaste åren.  Poängen är att dessa modeller bidrar till en bättre vårdkontinuitet genom möjligheten att avtala om en löpande kontraktstid med bra externa utförare samtidigt som patienter, genom det fria valet, inte blir fastlåsta vid vårdgivare som inte håller måttet.

Sjukvård handlar om omvårdnad. Sjukvård blir bättre om man får ta hänsyn till vårdkontinuitet och medmänsklighet. Sjukvård mår sämre av upphandlingsadvokater och kortsiktiga profitintressen.

Dag Larsson, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LOUHPV-vaccin

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev