Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

SKL:s upphandlingar är öppna och transparenta

När verkligheten inte stämmer överens med ens intressen får man justera beskrivningen av verkligheten. Det är vad de inköpsaktörer försöker göra som i en artikel ger en helt felaktig bild av upphandlingsarbetet i SKL Kommentus Inköpscentral, replikerar SKL Kommentus vd Thomas Idermark.

Publicerad: 22 april 2014, 14:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

OffentlighetsprincipenUpphandlingsarbete

REPLIK. När verkligheten inte stämmer överens med ens intressen får man justera beskrivningen av verkligheten. Det är vad som görs i debattartikeln i Dagens Samhälle 22 april om SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), i en text samskriven av två upphandlare och säljarnas intresseorganisationer. Bilden som ges där av Inköpscentralen är helt felaktig, och bygger på tron att bara för att vi inte delar ut konkurrenternas anbudssvar i efterhand så är inte processen transparent. Inget kan vara felaktigare.

SKI vill till att börja med klargöra att SKI inte stödjer sig på en egen uppfattning i frågan, utan att det klart framgår av de lagrum som är aktuella i sammanhanget, Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt tryckfrihetsförordningen (TF), att SKI inte omfattas av offentlighetsprincipen.

I 2 kap. 3 § anges att vad som föreskrivs i TF om rätt att ta del av allmänna handlingar i tillämpliga delar också ska gälla handlingar hos, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser ska vid tillämpningen av OSL jämställas med myndigheter. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som genom SKL Företag AB och SKL Kommentus AB äger SKI, är en intresseförening som i detta avseende inte jämställs med en myndighet. SKL omfattas därför inte av offentlighetsprincipens bestämmelser och som en följd av detta gör inte heller SKI det. SKL har precis som SKI prövat frågan och kommit fram till att man inte omfattas och heller inte tillämpar principen. Frågan har för SKI:s del även prövats i domstol.

SKL anser vi inte vara odemokratiskt styrt bara för man inte tillämpar offentlighetsprincipen. Politiska partier, fackföreningsrörelser och konsumentkooperation bland andra är välkända demokratiskt uppbyggda organisationer som inte lyder under offentlighetsprincipen. Det är oss främmande att beskylla dessa för att vara odemokratiska. Artikeln andas en oriktig sammanblandning mellan vad som tillkommer en myndighet och frågor om insyn, ledningsskick och tillsyn.

Alla anbud i våra upphandlingar redovisas öppet i tilldelningsprotokollen. Vi tycker däremot inte att bra företag ska missgynnas genom att bli plagierade av dåliga dito. Öppenheten garanteras vidare genom editionsbeslut av domstolar då detta är påkallat. Eftersom ungefär hälften av våra upphandlingar genomgår överprövningar, varav en stor del av dessa är av okynneskaraktär, granskas upphandlingarna noggrant. I fjol vann vi 100 procent av överprövningarna. Även detta tyder på en helt annan hantering och ordning än den som artikelförfattarna vill pådyvla oss.

Under hösten 2011 genomförde SKI 24 så kallade SKI-dagar runt om i landet. Vi träffade då totalt 166 kommuner, 14 landsting/regioner och 14 bolag. Vid dessa SKI-dagar diskuterades det förhållandet att SKI inte lyder under offentlighetsprincipen. Frågan som ställdes till alla deltagare var om SKI ändå skulle tillämpa motsvarande förfarande och som huvudregel lämna ut anbud. En mycket klar majoritet av alla deltagande från kommuner och landsting med flera ansåg att SKI inte skulle göra detta. Även SKI:s styrelse och moderbolagsstyrelse med representanter från SKL, kommuner och landsting har fattat likalydande beslut. Det finns således en bred konsensus kring denna fråga.

Thomas Idermark, vd SKL Kommentus

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev