Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Shekarabis krav jobbfientligt - slår ut företag

Regeringens upphandlingspolitik riskerar att utestänga mindre företag, varnar Alliansens företrädare i näringsutskottet.

Publicerad: 22 juni 2015, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringens upphandlingspolitik riskerar att leda till en jobbfientlig utveckling, varnar Alliansens företrädare i näringsutskottet.

Foto: ANDERS WIKLUND/TT


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierJobbSmåföretagandeAlliansenSociala krav i upphandlingar

Vi tror på företagen! Och därför vill vi se en annan inriktning på upphandlingsområdet än den politik regeringen driver och planerar för med tvingande krav på upphandlingsområdet som riskerar att utestänga mindre företag från att delta. Detta tvärtemot vad politiska partier brett säger sig vilja åstadkomma. Ändå driver regeringen en linje vars resultat leder till just detta.

Ambitionen att tvinga fram fler jobb riskerar att bli en jobbfientlig utveckling som är helt onödig, då regeringen i stället borde fokusera på en strategi för att få fler företag att delta genom att våra myndigheter, kommuner och landsting på ett bättre sätt samarbetar och för dialog med företag. I dag deltar färre företag i upphandlingar än vad som är önskvärt, vilket får konsekvenser för såväl företag och jobb som för de verksamheter som är beroende av funktionsenliga och kvalitativa varor och tjänster till bästa pris.

Varje år köper kommuner, landsting och statliga myndigheter varor och tjänster för mellan 600 och 800 miljarder kronor. Här finns en stor potential för svenska företag att i större utsträckning delta vid anbudslämnande såväl här hemma inom landet som internationellt och på så vis bli uppskattade leverantörer som kan växa, anställa och utveckla sina företag till förmån för oss alla. Samtidigt blir det nu ett bekymmer när många av de företagen som redan i dag levererar till det offentliga ställs inför regeringens förslag om tvingande krav som försvårar, fördyrar och omöjliggör medverkan för att fortsatt kunna få leverera till våra kommuner och landsting.

Situationen gör att ett minskat antal företag kommer att delta och kostnaderna öka i takt med att företag i branscher slås ut och mångfald av leverantörer minskar. Konsekvenserna för statliga myndigheter, kommunala – och landstingsstyrda verksamheter riskerar att få kraftigt höjda inköpspriser. Det finns farhågor för att regeringens politik nu sätter krokben för de myndigheter, landsting och kommuner genom begränsat utbud och högre priser. Vi riskerar få en situation som inte alltid är av bästa lösning varken för offentlig sektor eller för företagen.

Risken för utslagning av de mindre företagen är uppenbar vilket ger en negativ påverkan på det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden då fler offentliga affärer kommer att hamna hos de stora företagen Sverige ska vara rädda om alla affärsmöjligheter, det skapar tillväxt i så väl små som stora företag. Baksidan av affärsmöjligheter är protektionism som leder till mindre handel och sämre konkurrens där var och en endast ser till sitt eget. Det är en farlig väg att gå för ett land som har som idé att öka tillväxten, värna jobben, kvalitén i kommuner, landsting och myndigheter och att sälja varor och tjänster till andra länder.

Vi menar att det är viktigt att den svenska upphandlingsmodellen följer lagar och förordningar och öppnar för att fler företag kan delta såväl på hemma marknaden som internationellt. Men uppfyller regeringens förslag EU-kommissionens krav på likabehandling för alla leverantörer i Sverige och inom EU?

Vi vill se dialogupphandlingar, funktionsupphandlingar och frågeunderlag från våra myndigheter som bygger på att en mångfald av företag kan delta för att hitta de bästa priserna och de bästa lösningarna för våra gemensamma skattemedel. Men då måste såväl småföretag, som enmansföretag, familjeföretag, medelstora och stora företag ges möjlighet att delta.

Men se upp – det kommer mer! Detta är inte allt som är på gång inom upphandlingsområdet. Överprövningsutredningen är på remiss och det pågår en utredning om hur krav kan ställas om kollektivavtal och så har vi utredningen om vinster i välfärden, som säkert kommer att beröra flera upphandlingsfrågor.

Civilminister Shekarabi (S) laddar en hel ”bredsida” mot svenskt näringslivs möjligheter att göra affärer med våra kommuner och landsting.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Riksdagsledamot (M)

Anders Ahlgren, Riksdagsledamot (C)

Said Abdu, Riksdagsledamot (FP)

Penilla Gunther, riksdagsledamot (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev