Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Sätt stopp för kommunalt lag- och domstolstrots!

Utbrett lag- och domstolstrots kommer att prägla svensk upphandling så länge incitamenten är högre att ignorera lagen än att följa den.

Publicerad: 14 augusti 2015, 09:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi kan inte ha en situation där offentliga medel används på ett lagstridigt sätt.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingsarbeteKommuner

I Sverige genomförs offentliga upphandlingar för mer än 600 miljarder kronor varje år. Det gäller allt från mindre varuinköp till tjänster för personalrekrytering eller stora byggprojekt. För att garantera att dessa upphandlingar sker med respekt för skattebetalarnas pengar och att inte vissa företag gynnas på bekostnad av andra, finns det en reglering av hur upphandlingarna ska gå till.

Däremot är det illa ställt med konsekvenserna mot att bryta mot lagen. De upphandlande myndigheternas lagbrott medför nämligen så gott som aldrig några allvarliga juridiska konsekvenser. Inte ens uppenbara och avsiktliga lagöverträdelser är för myndigheternas vidkommande effektivt sanktionerade i svensk rätt.

Trots tydliga bestämmelser om hur det ska gå till finns det mängder av exempel när upphandlande myndigheter de facto har valt att ignorera både lagar och domar. Det har till och med ansetts så allvarligt att både JO, Riksdagens revisorer och Konkurrensverket ansett sig tvungna att uppmärksamma regeringen på problemet med att upphandlande myndigheter väljer att inte följa domstolarnas avgöranden och att det behövs möjligheter till ingripande mot sådant agerande.

Att många kommuner i sina upphandlingsförfaranden väljer att ignorera den rådande lagstiftningen är inget nytt fenomen, men de gånger problemet på allvar diskuterats har verkliga lösningar för att råda bot på problemet tyvärr uteblivit. I en ny rapport från regeringskansliet (2015:2) delas problembeskrivningen om ett utbrett kommunalt lag- och domstolstrots.

Detta kan vid en första anblick framstå som märkligt, men eftersom det i Sverige inte är rättsligt möjligt att ställa ansvariga tjänstemän och politiker till svars är det egentligen inte så förvånande. Sverige har till skillnad från sina nordiska grannländer nämligen inget personligt tjänstefelsansvar, något som regeringsrapporten anser behöver ändras på.

Dessutom menar ESO-rapporten att det bör införas en plikt för kommunala arbetsgivare att åtalsanmäla vissa typer av brott och att kommunerna ska tvingas rätta sig i enlighet med domstols dom eller beslut. En sak som kunde anses självklar, men så är tyvärr inte fallet.

ESO-rapporten lyfter fram flera fall där jag i min roll som chefjurist vid den oberoende tankesmedjan Den Nya Välfärden har agerat ombud och vunnit framgång vid domstolsprövningar mot kommuner. Inte sällan har det handlat om allvarliga lagöverträdelser, där de upphandlande myndigheterna senare har valt att ignorera dom eller beslut av bland annat landets högsta domstol. Trots att flera av dessa lagbrott är väl kända har situationen lagstiftningsmässigt förblivit oförändrad. Detta är inte hållbart.

För somliga kommuner och kommunala beslutsfattare kan det framstå som mer lönsamt att ignorera lagen om offentlig upphandling för att i stället stödja en tidigare anlitad leverantör eller en lokal näringsidkare, även om detta inte är tillåtet. Det handlar i slutändan om vilket incitament som är starkast, där personliga och politiska fördelar inte får väga tyngre än lagen.

Med anledning av det allvarliga och utbredda lag- och domstolstrots som präglar svensk upphandling i dag är flera av förslagen i regeringsrapporten lovande. En situation där svenska offentliga medel medvetet används på ett lagstridigt sätt får inte fortgå, varför lagförslagen i rapporten bör införas skyndsamt.

Pär Cronhult, chefjurist Den nya välfärden och föredragande i den oberoende Konkurrenskommissionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

UpphandlingsarbeteKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News