Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

”Sänkt pension ingick inte i vår vision”

När vi i de borgerliga partierna bröt upp monopol eller införde möjligheten till privata alternativ och valfrihet för medborgarna i till exempel hemtjänsten hade vi tydliga visioner. Sämre pension och arbetsvillkor för personalen var inte en av dem, och jag uppmanar därför mina kollegor i Alliansen att tänka om i upphandlingsfrågan.

Publicerad: 29 november 2016, 10:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om Alliansens motion blir verklighet kommer, enligt debattören, personalen i välfärdssektorn få lägre pension och bidragsberoendet öka.


Ämnen i artikeln:

AlliansenLiberalernaVälfärd

Vi i de borgliga partierna hade när vi genomförde reformer visioner om en sund konkurrens, inflytande för medborgarna, innovation och mångfald. Dessutom skulle personalen få fler arbetsgivare att välja mellan.

Det är därför ledsamt att se hur debatten om Ardalan Shekarabis proposition om offentlig upphandling (proposition 2015/16:195) har låst sig. Allianspartierna har i en gemensam motion motsatt sig förslagen om möjlighet att ställa krav på arbetsrättsliga villkor som försäkringar och tjänstepension. Resultatet kommer att bli lägre pension för personalen i välfärdssektorn. För framtidens skattebetalare handlar frågan om ett ökat antal pensionärer som kommer behöva bidrag för att klara sin vardag.

Jag hoppas därför att veckans beslut i riksdagen kan skjutas upp. Det behövs en blocköverskridande uppgörelse som säkrar både rimliga villkor för personalen och legitimitet för en skattefinansierad välfärd med valfrihet och privata aktörer.

Vi i Liberalerna har nyligen föreslagit höjda bostadstillägg för den grupp pensionärer som lever under knappa ekonomiska omständigheter. I det sammanhanget har vi sagt att det inte är värdigt att vi i Sverige har ”fattigpensionärer som lever på en låg ekonomisk standard”. Därför är det svårbegripligt varför vi motsätter oss att de som arbetar i välfärdssektorn idag ska få tjänstepension. I många fall handlar det om jobb med låga löner, jobb som taxiförare, vårdbiträden och undersköterskor. Tjänstepensionen är viktig och utan möjlighet att ställa krav på arbetsrättsliga villkor blir pressen nedåt på dessa gruppers löner och villkor ännu större.

En huvudinvändning i alliansmotionen är att förslagen missgynnar små företag. Propositionen stänger dock inte ute företag som är små utan företag som konkurrerar med oskäliga arbetsvillkor, oavsett storlek. Den myndighet som vill utestänga små företag gör det redan idag genom att ställa krav på stor leveranskapacitet.

En annan invändning från borgerligt håll är att krav på arbetsrättsliga villkor i upphandling skulle vara ett brott mot den svenska modellen. Det har jag svårt att se. Propositionen ställer krav på skäliga villkor, inte ett specifikt kollektivavtal. Redan idag bestämmer en kommun på kronan hur mycket varje hemtjänsttimme ska ersättas med. Det inskränker naturligtvis parternas förhandlingsmöjligheter på samma sätt som ett krav på tjänstepension.

Dagens regelverk missgynnar dessutom seriösa företag. Vi har en situation där priserna i till exempel färdtjänst pressats så lågt att arbetsgivare med kollektivavtal och tjänstepension trängts ut. Det här vittnar företagen själva om. För fyra år sedan sade Almegas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund om situationen i hemtjänsten att ”Resultatet blir lägre framtida pension för de anställda. Samtidigt skapas en snedvriden konkurrens mellan företagen.” Det har inte blivit bättre sedan dess. Låt oss rätta till detta!

Jag hoppas att det går att bryta låsningarna. Välfärdssektorn står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller rekrytering, och det är angeläget med en brett förankrad lösning som säkrar både rättvis konkurrens mellan företag och skäliga villkor för alla som arbetar i skattefinansierade verksamheter. Alternativet är ett högt socialt pris eller helt enkelt att framtida skattebetalare får betala mer bidrag till pensionärer.

Johan Enfeldt, landstingspolitiker (L) i Uppsala län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev