Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Samhällsansvaret ökar i Stockholms upphandlingar

Stockholms stad vill vara en förebild gentemot den offentliga sektorn och näringslivet. Stadshusalliansen har därför kommit överens om att ställa hårdare krav på samhällsansvar vid stadens offentliga upphandlingar, skriver de fyra borgerliga gruppledarna i Stockholm.

Publicerad: 27 mars 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierUpphandlingsarbete

Det svenska näringslivet är i allt större utsträckning globalt. Starka svenska företag som konkurrerar på världsmarknaden och utländska företag etablerade i Sverige skapar en stark arbetsmarknad och en mångfald av företag i Stockholm. Fler och starka företag är positivt för Stockholms långsiktiga utveckling.

Det är stockholmarna som väljer sin välfärd. Men Stockholms stad har också stor konsumentmakt som upphandlare. I Sverige köps varor och tjänster genom offentlig upphandling till ett sammanlagt värde av cirka 550-600 miljarder kronor.

Redan i höstas, i samband med en telefoniupphandling, tog staden det första steget mot att ställa sociala krav på anbudsgivare. Nu tar vi nästa steg och föreslår en permanent förändring av Stockholms stads upphandlingspolicy kring samhällsansvar i upphandling. Sedan tidigare ställer vi även krav på miljöhänsyn, i syfte att uppnå målen i stadens miljöprogram.

I det nya förslaget till upphandlingspolicy för Stockholms stad slås det fast att staden ser det som ytterst angeläget att de leverantörer staden anlitar följer grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. I samhällsansvar ingår respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, förbud mot barn- och tvångsarbete, att arbetstagare tillförsäkras minimilöner, att arbetstagare inte diskrimineras och att korruption motarbetas. De krav vi ställer ska vara motiverade utifrån upphandlingens art och kraven ska utformas så att små företags möjlighet att delta i upphandlingen inte försvåras.

Stockholm stads krav på samhällsansvar föreslås utformas så att kraven blir obligatoriska och ska uppfyllas av samtliga anbudsgivare för att kunna vinna upphandlingen. Det är det vinnande företagets ansvar att kunna uppvisa att företaget lever upp till kraven.

Krav på samhällsansvar i offentliga upphandlingar är ett mycket komplext område. Lagstiftningen ställer i dag höga krav på kopplingar mellan krav och kontraktsföremål, det vill säga den tjänst eller vara som upphandlas. Grundläggande EU-rättsliga principer om icke-diskriminering, tydlighet, proportionalitet och transparens är av avgörande betydelse för rättsäkra upphandlingar.

Samtidigt får de sociala samhällsfrågorna ett allt större utrymme inom EU. I det pågående lagstiftningsarbetet för nya upphandlingsdirektiv som förväntas beslutas 2013 kommer utrymmet för att ställa sociala krav öka. De steg Stockholm nu tar mot ökade krav på samhällsansvar i upphandlingar är en viktig del i denna utveckling.

Vår hållning är klar. Upphandling är en viktig del för att leverera välfärd i världsklass till stockholmarna. Genom att ställa krav på samhällsansvar vid upphandlingar använder vi vår konsumentmakt på ett positivt sätt och främjar seriösa och ansvarsfulla leverantörer.

Sten Nordin, kommunstyrelsens ordförande och gruppledare (M) Stockholms stad

Lotta Edholm, gruppledare (FP) Stockholms stad

Per Ankersjö, gruppledare (C) Stockholms stad

Ewa Samuelsson, gruppledare (KD) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev