tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Så skapar vi en upphandling i världsklass

Nu presenterar regeringen Färdplan upphandling. Det är första gången som en svensk regering pekar ut färdriktningen för att skapa en upphandling i världsklass som kan bidra till bättre miljö, stärkt social hänsyn och fler innovationer, samtidigt som svenska folket får bättre valuta och mer välfärd för skattepengarna.

Publicerad: 8 september 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingsarbeteUpphandlingskriterier

I dag köper stat, kommuner, landsting och myndigheter varor och tjänster till svenska folket för ett värde av cirka 600 miljarder kronor per år. Det handlar om allt ifrån sjukvård och järnväg till skolmat och polisbilar. Bland leverantörerna finns allt från små idéburna organisationer till stora multinationella koncerner. För oss i Alliansregeringen är det viktigt att vi tillsammans tar ansvar för det som vi köper för skattebetalarnas pengar. Den offentliga sektorn måste vara föregångare när det  handlar om att ta hänsyn till miljön, sociala värden och att främja nya innovationer.

En väl fungerande konkurrens är nyckeln till en framgångsrik upphandling. En mångfald av aktörer, varor och tjänster är avgörande faktorer för att upphandlingen ska kunna tillgogose samhällets behov. Konkurrens och hållbarhetsfrågor är inte varandras motsatser utan ett näringsliv som är van att möta höga krav nationellt står också väl rustat i den internationella konkurrensen.

Just nu pågår en omfattande reformagenda från regeringens sida. Gränserna för direktupphandling har höjts betydligt. En ny lagstiftning som bland annat ska tydliggöra hur man kan ställa bland annat miljö och djurskyddskrav håller på att tas fram. En annan utredning ser över hur det stora antalet överprövningar kan minska.

Från och med den 1 juli i år samlades upphandlingsstödet hos Konkurrensverket för att vässa stödet till de som upphandlar och skapa en upphandling i världsklass. Från och med 2015 kommer de att ha drygt 75 miljoner kronor för uppdraget, i det närmaste en tiodubbling jämfört med vad som gällde innan Alliansen tillträdde 2006.

Nu presenterar regeringen Färdplan upphandling. Det är första gången som en svensk regering pekar ut färdriktningen för att skapa en upphandling i världsklass.

Upphandling är en strategisk fråga för Sverige. I färdplanen betonar regeringen den offentliga upphandlingens strategiska betydelse för Sverige. Upphandling är viktigt för att skapa tillväxt och ökad sysselsättning men också för att bidra till ett hållbart samhälle och behöver därför användas på ett strategiskt sätt.

För högre kvalitet i upphandlingar behöver vi ställa krav och följa upp. Det är viktigt med en god inköpskompetens och avtalsförvaltning. Kvalitetsaspekter är viktiga inom vård- och omsorgsområdet men  också möjligheten att framtagna miljökriterier kopplar till miljökvalitetsmål.  I miljökriterierna ingår också djurskyddskrav, och därför kommer det nu också att finnas stöd för att ta hänsyn till djurskyddet i samband med upphandlingar.

Vi vill frigöra upphandlingens innovationspotential. Ändrade demografiska förhållanden, klimatförändringar och överutnyttjande av naturens resurser ställer krav på nytänkande och  innovativa lösningar för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Innovationsupphandling kan därför vara ett verktyg för att lösa problem och adressera utmaningar. Genom att efterfråga och upphandla innovationer stärks den offentliga sektorns förnyelse samtidigt som den också har positiv påverkan på företags innovationskraft och i slutändan tillväxten.

Vi ser också potential att effektivisera upphandlingarna genom samverkan och elektroniska lösningar.

Genom färdplanen pekar regeringen nu ut riktningen för hur upphandlingen kan bidra till bättre miljö, stärkt social hänsyn och fler innovationer samtidigt som svenska folket får bättre valuta och mer välfärd för sina skattepengar.

Stefan Attefall, civil- och bostadsminister (KD)

Annie Lööf, näringsminister (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev