Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Så kan politikerna göra bättre affärer

Genom att alltid bjuda in arbetsmarknadens parter till samtal när välfärdstjänster köps in får vi bättre underlag och kunskap vid upphandlingarna. Det hjälper staten, kommunerna och landstingen att göra bättre affärer – samtidigt som medborgarna får bättre välfärdstjänster.

Publicerad: 28 januari 2015, 10:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kommunal vill arbetsgivarrepresentanter och fackföreningar ska involveras i upphandlingarna.


Ämnen i artikeln:

Upphandlingsarbete

Kommuner och landsting köper varor och tjänster för hundratals miljarder kronor varje år. Under det senaste decenniet har upphandlingar gått från att vara en angelägenhet för förvaltningsavdelningar till att befinna sig i politikens kärna. Förut kunde upphandlingar handla om att bygga äldreboenden. Nu handlar det även om att köpa omvårdnaden av de gamla.

Vad som upphandlas och hur det görs är avgörande för hur den offentliga välfärden fungerar. Därför måste de folkvalda göra politiska bedömningar – inte minst när det gäller upphandling av välfärdstjänster. Avvägningen mellan pris och kvalitet kan inte överlämnas till anställda tjänstemän. Om en kommun eller ett landsting väljer att köpa välfärdstjänster av undermålig kvalitet är det alltid ett ansvar för de folkvalda politikerna.

De senaste åren har vi tyvärr sett hur politiker har smitit från att ta ansvar och gömt undan nedskärningar i välfärden genom att lägga ut verksamheten på entreprenad till ett alldeles för lågt pris. Entreprenören har fått göra nedskärningarna medan politikerna har spelat ovetande. Det är både skamligt och osmart då det sannolikt bidrar till en växande misstro mot politiker.

Kommunernas och landstingens tjänstemän ska se till att det finns ett tillräckligt bra kunskapsunderlag för att göra upphandlingar. Den offentliga inköparen är den person som behöver ha bäst kunskap om det som upphandlas. När det gäller mer komplexa upphandlingar – till exempel avknoppning av en hel kommunal verksamhet – krävs även ingående kunskaper om branschens funktionssätt, kostnadsbild, professioner, tekniska lösningar och möjliga framtida innovationer. Vidare behöver man ha en genomtänkt strategi för hur kvaliteten i verksamheten ska följas upp och vad det kommer att kosta.

I dag saknas ofta resurser för detta strategiskt viktiga arbete. Inköparnas arbetsbelastning är redan hög. De tvingas använda mer standardiserade arbetssätt även vid stora komplexa upphandlingar. Dessutom finns det en uppfattning om att inköparens roll endast är att ”hålla koll på juridiken”. Om inköparen bara följer regelverket så leder det automatiskt till ett prisvärt och kvalitativt resultat, sägs det. Med detta synsätt bör den offentliga inköparen hålla sig relativt oinformerad för att inte snedvrida konkurrensen.

Det är ett naivt sätt att se på upphandlingar. Kommuner och landsting kan inte förlita sig på att juridiken och den fria marknaden med automatik fixar de bästa välfärdstjänsterna. Politikerna måste veta vad de vill och tjänstemännen måste ha verktygen att uppfylla det. Det borde vara en självklarhet att bjuda in och föra dokumenterade samtal med relevanta aktörer, beroende på upphandlingens komplexitet och storlek.

Vid upphandlingar av välfärdstjänster anser Kommunal att arbetsgivarrepresentanter och fackföreningar alltid ska involveras. Inte minst för att säkerställa att skattefinansierad verksamhet bedrivs av seriösa aktörer, som sköter skatter och avgifter och erbjuder de anställda bra villkor i enlighet med kollektivavtal.

Regeringen avser att ta fram en nationell upphandlingsstrategi. Vi förväntar oss att den strategin slår fast att relevanta aktörer ska delta i upphandlingsprocessen, så att arbetsmarknadens parter alltid bjuds in till samtal. Det skulle säkerställa ett bättre kunskapsunderlag för upphandlingar. Det skulle hjälpa staten, kommunerna och landstingen att göra bättre affärer – samtidigt som medborgarna skulle få bättre välfärdstjänster.

Annelie Nordström, ordförande Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Upphandlingsarbete

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News