Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Rutingranskning hittade fel i vart tredje inköp

Publicerad: 10 februari 2021, 08:14

”Det är stora avsteg från det man har kunnat förvänta sig”, säger andre vice revisorsordförande Carl-Johan Sernestrand.

Foto: Liberalerna Uddevalla, Henrik Montgomery/TT

Fel i inköp värda över fyra miljoner. Det upptäckte Uddevallas revisorer vid en rutingranskning av kommunens upphandlingsarbete.


Inköp gjorda av kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden i Uddevalla ingår i granskningen av direktupphandlingar och avtalstrohet som företaget EY har gjort på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer.

I ett stickprov kontrollerades 24 olika direktupphandlingar. Nio av inköpen, till ett värde av över fyra miljoner kronor, får anmärkningar av revisorerna för att man inte följt lagen eller kommunens eget regelverk kring upphandlingar.

– Det är stora avsteg från det man har kunnat förvänta sig, säger andre vice revisorsordförande Carl-Johan Sernestrand (L) till Bohuslänningen.

Det handlar om att inköp som inte har konkurrensutsatts på det sätt kommunen har en policy för, inköp som inte dokumenterats tillräckligt och att nämnderna har handlat från företag som kommunen inte har ramavtal med, trots att det funnits ramavtal för varan/tjänsten.

När det gäller socialnämndens inköp kan några av avvikelserna förklaras med att coronapandemin tvingat till avsteg från reglerna, bland annat när det gäller skyddsutrustning. Revisorerna bedömer att covid-19 kan vara ett giltigt skäl att frångå reglerna, men att ”undantag från avtal, kommunens riktlinjer och LOU bör dokumenteras”.

Kommunen har skriftliga regler och rutiner för hur direktupphandlingar ska gå till, och i intervjuer med chefer och ansvariga på de olika förvaltningarna framkommer att det finns god kännedom om reglerna. Avsteg har alltså ändå skett och revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att stärka arbetet med att se till att reglerna efterföljs.

Carl-Johan Sernestrand menar att avvikelserna delvis kan förklaras av den mänskliga faktorn, att man i bland tar den enkla vägen.

– Men det framgår också av rapporten att det här är lite krångligt, man behöver stöd och hjälp, säger han till Bohuslänningen.

Åsa Nilsson

Reporter

an@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev