Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

”Partnering gör stora byggprojekt billigare”

Kortsiktig prispress får gå före långsiktiga helhetslösningar i byggupphandlingar. Det riskerar att bli dyrt för skattebetalarna. NCC föreslår i stället att stora byggprojekt ska bedrivas i samverkan — så kallad partnering. Fördelarna är flera.

Publicerad: 9 november 2017, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Simon Hastegård, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

ByggkostnaderSkatter

Under 2016 köpte svenska kommuner, landsting och andra offentliga aktörer varor och tjänster för mer än 1 000 miljarder kronor – vilket motsvarar drygt 30 procent av Sveriges BNP.

Byggbranschen dominerar, med omkring 150 miljarder kronor av inköpen. Det borde ligga i allas intresse att dessa skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt. Tyvärr är det inte alltid fallet när det gäller byggupphandlingar.

Grundproblemet är att viktiga perspektiv inte tas tillvara i de tidiga skedena och att kortsiktig prispress premieras framför mer långsiktiga helhetslösningar. Resultatet är att de värden som skulle kunna skapats i samband med byggprojektet uteblir, något som i slutändan riskerar att bli långt dyrare för skattebetalarna.

Dessutom bromsas utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, då det inte finns rum för innovationer och nytänkande i upphandlingarna.

Vi anser att stora byggprojekt i stället borde ses utifrån ett helhetsperspektiv och bedrivas i samverkan – så kallad partnering – mellan beställare, byggentreprenörer och andra nyckelintressenter. I korthet innebär partnering att samtliga nyckelaktörer bildar en gemensam organisation med en gemensam ekonomi och gemensamma, långsiktiga målsättningar. Fördelarna med detta är flera.

Fokus flyttas från kortsiktiga egenintressen till att hitta de bästa lösningarna för de som ska bedriva verksamhet i fastigheten, de som ska besöka den och samhället runtomkring den. Det innebär att vi gör rätt val från början och investerar pengarna där de gör störst nytta.

I praktiken betyder det till exempel att en operationssal eller ett patientrum utformas efter inspel från läkare och patienter, att interiöra materialval görs efter samrådan med lokalvårdare eller att rumsplaneringen av en förskola sker med hänsyn till barnens och pedagogernas vardag. På så sätt kan det vi bygger bidra till ett snabbare tillfrisknande, mer kostnadseffektivt underhåll, minskad personalomsättning eller ökat lärande, för att nämna några saker.

Dessutom ger partnering fördelar även under projekttiden. I partneringprojekt har vi effektivare leverans av projekten, säkrare ekonomi och nöjdare medarbetare hos alla aktörer.

Att arbeta i så kallad strategisk partnering, där flera projekt upphandlas under ett och samma ramavtal, är ett bra sätt att samarbeta när långsiktiga mål och visioner ska uppfyllas men genomförandetiden är kort. Ett exempel är samarbetet NCC har med Tranåsbostäder, där vi tillsammans under fem år utvecklar och bygger vårdboende, skolor och en multiarena. Vinsterna är bland andra snabbare uppstart av projekten, tillgång till de resurser som krävs i tidiga skeden, pengar investerade där de gör störst nytta samt samordning av inköp och resurser över flera projekt.

Marknadens storlek gör att det finns en oerhörd potential i att skapa ett ökat värde för de investerade skattemedlen. Låt oss använda dessa pengar på ett effektivare och mera värdeskapande sätt.

Skattebetalarna ska inte behöva ta notan för undermåliga upphandlingar som ställer motstridiga egenintressen mot varandra. I stället borde upphandlande beställare ställa uttalade krav på samverkan mellan olika aktörer som vill vara med och bygga Sverige – med den gemensamma målsättningen att skapa långsiktiga värden för samhället. Och varför skulle något annat än det vara målet?

Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ByggkostnaderSkatter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev