Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Outnyttjad potential i upphandlad kollektivtrafik

Med förstärkt kompetens hos upphandlande myndigheter får vi mer kostnadseffektiv kollektivtrafik, ökade chanser att nå riksdagens mål om dubblerad kollektivtrafik och dessutom mer klimatsmarta bussar och tåg. Här, nya regeringen, har ni möjlighet att agera.

Publicerad: 11 september 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Över 90 procent av landets linjebusstrafik är offentligt upphandlad.

Foto: Roland Magnusson, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierLOUKollektivtrafik

Kollektivtrafiksupphandlingar som inte utgår från branschgemensamma rekommendationer för upphandling leder till färre anbud och dyrare kollektivtrafik.

Över 90 procent av landets linjebusstrafik är offentligt upphandlad. Upphandlingens utformning och kraven som ställs har stor påverkan på antalet anbud från bussföretagen, kostnaden för skattebetalarna samt kollektivtrafikens utformning.

Mellan åren 2011 och 2015 ökade kostnaden för kollektivtrafiken med cirka fem procent (5,7 mdr kronor). Samtidigt ska antalet resor med kollektivtrafik fördubblas. Om kostnaderna fortsätter att stiga i samma takt kommer kollektivtrafiken, när vi når detta mål, att kosta tre gånger så mycket som i dag. Men en för dyr kollektivtrafik riskerar leda till minskat utbud, vilket missgynnar både oss som företag och samhället i stort. Kollektivtrafikens utformning måste effektiviseras.

Detaljkrav, utökat utbud av kollektivtrafik, större fokus på klimatsmart teknik, stigande faktorpriser och en ökande andel tågtrafik bidrar till de ökade kostnaderna. Vi ska inte minska ambitionerna på investeringar i klimatsmart teknik, däremot bör vi använda strategiska upphandlingar för att hålla kostnaderna nere. Om alla upphandlar utifrån samma grund (de branschgemensamma rekommendationerna) behöver man exempelvis inte bygga om fordonen för att kunna möta kraven i ett annat avtalsområde. Vi kan då behålla bussarna längre och renovera istället för att köpa nya.

Vi ser upphandlingar som ställer detaljkrav på förarnas uniformer, antal dörröppningar eller specifik utformning av inredning. Även detta är kostnadsdrivande och bidrar inte till nöjdare eller fler resenärer. Det leder snarare till färre anbud och missgynnar särskilt anbud från mindre företag.

Det finns en stor outnyttjad potential i den upphandlade kollektivtrafiken. Många upphandlande myndigheter tror inte att det går att införa ny teknik i ett befintligt avtal, som att gå från biogas till eldrift. Men det går visst. Skåne och Sörmland har på initiativ av framsynta offentliga beställare introducerat elbussar i befintliga avtal. Inom kort sker detta även i Borås, Lidköping och Uddevalla. Med förstärkt upphandlingskompetens kan vi snabbare ställa om till mer miljösmart teknik.

Vi från bussbranschen vill gärna vara en konstruktiv röst i arbetet med att förbättra kollektivtrafiken och välkomnar fler dialoger mellan upphandlande myndighet och branschen. Gör gärna som Västtrafik som med en genomarbetad process för samråd inför upphandling har tydliga krav och trafikbeskrivningar som gynnar alla. Nyligen ingick även alla trafikföretag och offentliga upphandlare en överenskommelse om ett gemensamt nordiskt upphandlingsdokument för kravställning på bussar i upphandlad trafik. Detta är ett viktigt steg i rätt riktning och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har varit en starkt bidragande aktör. Nu ser vi framemot att dokumentet används!

Men mer behövs göras. För att förbättra den upphandlade kollektivtrafiken uppmanar vi kommande regering att ge K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, i uppdrag att förstärka kompetensen kring upphandling för att säkerställa att skattebetalarnas pengar används effektivt samtidigt som kollektivtrafiken kan fortsätta växa och svara mot resenärernas behov. Strategiska upphandlingar ger mer kollektivtrafik för pengarna, bättre kundnöjdhet och ett stärkt regionalt näringsliv.

Anna Grönlund, vice VD, Sveriges Bussföretag

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News