fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Oseriösa undersökningar vilseleder politikerna

Sättet som den offentliga sektorn köper opinionsmätningar på kan vara avgörande för vilka beslut som fattas. Ett ensidigt fokus på lågt pris förlorar beslutsfattarna, medborgarna och de seriösa undersökningsföretagen på. Det är därför nödvändigt att både branschen och de som utformar offentliga upphandlingar fokuserar mer på kvalitet och etik.

Publicerad: 6 september 2011, 11:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Årligen köper myndigheter, kommuner och landsting marknads- och opinionsundersökningstjänster för över hundra miljoner kronor, mätningar som många gånger har stor betydelse för den förda politiken. Både för vilka förslag som läggs fram och för vilka som går igenom. En mätning som visar att många motsätter sig ett nytt bostadsområde kan exempelvis få politikerna att dra tillbaka förslaget om att bygga det. Mätningar kan också ha stor betydelse för planering av infrastruktur eller skolor.

Av dessa skäl är det av stor vikt att mätningarna är korrekta och inte vilseleder. Tyvärr är inte alla mätningar så bra som man skulle kunna önska. Alla vet att det är lätt att fuska med statistik. Det kan ske med felaktiga urval, vinklade eller ledande frågor, begränsade svarsalternativ, felaktiga vikter eller på en rad andra sätt. Det ställer krav på att undersökningsföretagen verkligen satsar på kvalitet och etik.

Bristen på etablerade kvalitetskriterier vid upphandlingar gör dock att seriösa företag får svårt att hävda sig i konkurrensen om de offentliga uppdragen. Många gånger avstår de helt från att lämna anbud eftersom det är lägsta pris som är det enda kriteriet i upphandlingen. Lägsta pris uppnås inte sällan genom att man tummar på kvalitetskraven. Det är dock inte på något sätt okänt vad som utgör kvalitet när det gäller opinionsmätningar. Kvalitet handlar både om att mätningen är korrekt utförd utifrån statistisk synvinkel, det vill säga att den mäter det den påstår sig göra, och om att den är genomförd med en hög etik.

Branschens seriösa aktörer har historiskt sett varit dåliga på att lyfta fram kvalitetsaspekter och har därför delvis sig själva att skylla. Genom att skapa märkningar eller certifieringar skulle man kunna göra det enklare för den som upphandlar att hitta seriösa aktörer. Skulle myndigheter och kommuner börja ställa krav på dylika, eller lyfta fram kvalitets- och etikaspekter i upphandlingar skulle detta sannolikt medföra att sådana snabbt etablerades. Sannolikt behövs även sanktionsmöjligheter mot oseriösa företag.

Inom andra branscher vore det otänkbart att enbart välja leverantörer utifrån pris. Den myndighet som köper in VVS-tjänster kontrollerar att installatören har behörighet för våtrum och den kommun som köper in revisionstjänster ställer krav på att revisorerna skall vara godkända eller auktoriserade. Det borde vara lika naturligt att ställa motsvarande krav vid köp av opinionsmätningar.

För branschens framtid är det avgörande att människor är villiga att ställa upp och medverka i undersökningar. Undersökningar som genomförs på ett oriktigt eller oetiskt sätt gör att färre vill medverka. De mätningsföretag som slarvar med etiken riskerar därför förstöra möjligheterna för alla att utföra mätningar i framtiden. Det är något som både branschen och köparna av mätningstjänster förlorar på.

Karin Nelsson, VD, Synovate

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev