Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

”Onyanserad kritik från Bussföretagen”

Kollektivtrafiken upphandlas på ett väl genomtänkt sätt. De extrakrav som ställs är medvetna val som förväntas gynna kunderna, stimulera till ett ökat resande eller förbättra säkerheten. Vi tillbakavisar därför den onyanserade och obefogade kritiken från Sveriges Bussföretag.

Publicerad: 20 juni 2018, 11:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Varje upphandling har sina unika förutsättningar, enligt debattörerna.

Foto: Agneta Forssén, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Sveriges Bussföretag anser att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte följer branschens rekommendationer vid upphandlingar av busstrafik. Kritiken framförs i en intervju i Dagens Samhälle den 7 juni, och även i samband med att Sveriges Bussföretag släppte rapporten Detaljstyrning gynnar inte kollektivtrafikens kunder (maj 2018).

Kollektivtrafiken handlas upp på ett väl genomtänkt sätt. Västtrafik följer standarden Buss 2014. Men varje upphandling har sina unika förutsättningar, vilket Sveriges Bussföretag torde känna till. De eventuella extrakrav som ställs är medvetna val på satsningar som förväntas gynna kunderna, stimulera till ett ökat resande eller förbättra säkerheten. I många delar politiska val som beror på en rad olika faktorer.

I rapporten Detaljstyrning gynnar inte kollektivtrafikens kunder pekar Sveriges Bussföretag på att det finns stora regionala skillnader i relationen ökade kostnader och ökat resande, något de anser är orimligt. Vi vill hävda att det är så det fungerar i ett politiskt flernivåsystem där kollektivtrafiken beslutas på region-/landstingsnivå med varierande politiska ambitioner. Myndigheternas uppdrag är att driva verksamheten i en av politikerna önskad riktning.

Samtidigt är relationen kostnader och resande givetvis viktig och intressant att belysa. Ett sätt som Västtrafik framgångsrikt har arbetat med kostnadseffektiviseringar är genom att installera automatiska kundräkningssystem i alla fordon – ett extrakrav! Tack vare kundräkningssystemet kan Västtrafik få bättre kontroll över hur kunderna reser och på så sätt optimera antalet fordon efter det faktiska resandet, med kostnadseffektiviseringar som följd.

En annan viktig faktor som spelar in när vi handlar upp busstrafik är kundernas önskemål. Tack vare löpande kundundersökningar vet Västtrafik hur kunderna upplever bussarna. I undersökningarna framkommer det inte sällan saker som man vill agera på, för att förbättra kundernas upplevelse av kollektivtrafiken. Det kan exempelvis handla om extra stoppning i säten på bussar som kör längre sträckor eller åtgärder för att ytterligare förbättra säkerheten i och omkring bussen.

Nu, när vi i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik (i Partnersamverkan ingår Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket, Jernhusen och Svensk Kollektivtrafik) arbetar fram en ny standard, Bus Nordic, tillsammans med våra grannländer är det viktigt att Sveriges Bussföretag har rätt ställda förväntningar. Bus Nordic blir ett välkommet tillskott i våra upphandlingsprocesser, men en standard med ett ännu bredare perspektiv kommer inte innebära färre tillägg eller särkrav. Det lär bli ännu tydligare att standarden är ett stöd när vi ska upphandla trafik, och inget tvång.

Frågan handlar inte om att vi avviker från avtalsrekommendationer eller standarder – utan om att vi ska kunna beställa det som vi och våra kunder behöver.

Roger Vahnberg, vice vd  Västtrafik

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev