fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Offentliga upphandlingar stöttar innovationer

För att driva på arbetet med innovationer och stötta nya jobb och tillväxt satsar regeringen 24 miljoner kronor i höstens budget på offentlig innovationsupphandling.

Publicerad: 14 september 2011, 12:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingsarbeteInnovation

Varje år upphandlar offentliga organisationer i Sverige till ett värde av 450 - 535 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Lite bättre använda kan dessa resurser bidra till utvecklingen av nya innovationer och därmed nya jobb och tillväxt i Sverige. Men för att lyckas behöver våra offentliga aktörer i Sverige öka sin förmåga att efterfråga nya eller bättre lösningar när det är dags för upphandling. Frågan är viktig. Det handlar om att bidra till att förverkliga hela Sveriges innovationspotential.

I Sverige måste vi arbeta för att offentlig upphandling mer än idag blir en drivkraft för innovation. Som ett led i det arbetet satsar regeringen i höstens budget 24 miljoner under 2011 och därefter 9 miljoner årligen på att stötta förmågan till offentlig innovationsupphandling. Regeringens beslut ligger i linje med slutsatsen från Innovationsupphandlingsutredningen (SoU 2010:56) om behov av ökad kunskap och förändrade attityder hos offentliga aktörer för att stärka efterfrågan på nya och bättre lösningar som drivkraft för innovation. Idag utformas statliga och kommunala upphandlingar för ofta på ett sätt som håller oss kvar i det gamla och invanda. När alltför begränsande krav ställs på beprövade lösningar och lägsta pris blir det svårare att beakta det nya. Då riskerar vi att gå miste om innovationer som både kan fylla samhällets behov bättre, skapa nya jobb och ge nya exportmöjligheter.

Syftet med regeringens satsning är att innovationsupphandling ska används i större utsträckning som en del i att skapa bättre lösningar inom de samhällsuppdrag som finansieras med skattebetalarnas pengar. Det ligger i alla medborgares intresse att vi inte begränsar upphandling till befintliga lösningar, utan ser till att upphandling aktivt kan utveckla varor, tjänster och sätt att arbeta för framtiden. Det yttersta målet är bättre och effektivare samhällslösningar exempelvis för väl fungerande hälsa och omsorg och en miljövänligare offentlig sektor.

Den nationella innovationsmyndigheten Vinnova får huvudansvaret för regeringens satsning och deras insatser ska komplettera det ordinarie upphandlingsstödet. Jag är övertygad om att detta både kan ge ökad förnyelse, kvalitet och effektivitet i offentliga verksamheter men att det också kan bidra till fler och växande företag. Ett antal offentliga aktörer så som Region Skåne jobbar redan idag mycket aktivt med innovationsupphandling och Vinnova har redan initierat en verksamhet i mindre skala för att stödja offentliga aktörer. Denna verksamhet kan nu förstärkas.

Myndigheter, landsting och kommuner kan också med kompetent stöd från Vinnova upphandla utvecklingsprocesser för lösningar som ännu inte nått marknaden. I Storbritannien och Holland finns idag program för att stötta denna typ av så kallad förkommersiell upphandling. Där har det visat sig att utvecklingsinsatser inte minst från små och medelstora företag kan bidra till nya konkreta lösningar till allt från bättre handhygien inom sjukvården till effektivare sätt att övervaka fördämningar. I dessa satsningar är det problemen som de offentliga organisationerna behöver lösa som är startpunkten. Med den sortens problemlösning finns betydande potentiella besparingar att göra. Det gör det intressant för upphandlande organisationer att själva arbeta med och finansiera förkommersiell upphandling.

Sverige är ett litet land i en globaliserad värld. Konkurrensen är stentuff och för att klara den behöver vi tillvarata och utveckla alla goda idéer. Jag ser att innovationsupphandling är ett viktigt område att arbeta vidare med för att steg för steg förbättra innovationsklimatet, och därmed möjligheten till nya jobb och fler företag i Sverige. Det är något vi med denna satsning förstärker och jobbar vidare med i det fortsatta arbetet med en nationell innovationsstrategi för Sverige.

Maud Olofsson, Näringsminister (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev