Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Offentlig upphandling driver på ekomaten

Ekologiska val i offentlig upphandling driver på utvecklingen av ekologiska livsmedel och sprider ringar på vattnet. Genom att kommuner och landsting upphandlar ekologisk mat bidrar det till att uppnå lokal miljömål och öka konsumenternas efterfrågan på ekologiska produkter.

Publicerad: 9 augusti 2011, 12:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Offentliga inköp av ekologisk mjölk skapar ekologiskt medvetna konsumenter, skriver Hans-Åke Hammarström

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Ekologisk mat

Offentliga upphandlingar kan ibland spela en mycket viktig roll för våra allmänna konsumtionsmönster. Det är precis vad som hänt när det gäller efterfrågan på ekologisk mjölk.

I år är det 20 år sedan den första ekologiska mjölken landade på butikshyllorna. Under dessa två decennier har vi sett en stadigt ökad efterfrågan, vilket bidragit till att utveckla den svenska mjölkproduktionen till att bli en av världens mest hållbara.

Skälen till den kraftiga ökningen av ekologiskt producerad mjölk är flera. För det första har medvetenheten ökat bland konsumenterna. För det andra har mejeriföretagen gjort stora ansträngningar för att på olika sätt stimulera svenska mjölkbönder att bli ekologiska. Och för det tredje har kraven inom offentlig upphandling drivit på efterfrågan. Många svenska kommuner och landsting upphandlar ekologiska livsmedel då det bland annat bidrar till att uppnå lokala miljömål.

Arla är i dag världens största producent av ekologisk mjölk och det arbete som vi fortsätter att leda bidrar till stora förbättringar på både konventionella och ekologiska gårdar. Vår bedömning är att ekomjölken kommer att stå för 20 procent av all mjölk på den svenska marknaden år 2020. Medvetna konsumenter som konsekvent efterfrågar ekomjölk väljer dessutom fler ekologiska livsmedel. Ekologiska val i offentlig upphandling ger således eko i flera steg.

Det var i slutet av 80-talet som vi började tala om ekologi, även om diskussionerna då var av mer visionär natur. Då fanns inga gemensamma krav på ekologi. Men tack vare konsumenternas spirande intresse, vår egen övertygelse om ekomjölkens roll som spjutspets i hållbarhetsarbetet samt det faktum att Krav utvecklade regler för att befästa ekologins innebörd, kunde efterfrågan på och produktionen av ekomjölk ta fart i början av 90-talet.

Kraven har skärpts sedan dess. I dag använder en ekobonde exempelvis inga kemiska bekämpningsmedel eller handelsgödsel. I stället nyttjas kornas gödsel effektivt och mer än 95 procent av fodret är odlat på den egna gården eller i närområdet. Ekologi handlar om viljan att producera livsmedel på ett resurseffektivt sätt, med hjälp av lokala och förnybara resurser. Dessutom bidrar ekologin inte bara till utveckling hos den ekologiska spjutspetsbonden utan också till att inspirera alla mjölkgårdar till hållbar produktion.

I dag ser vi också en ökad efterfrågan på närproducerade livsmedel. Det kommer, som i fallet med ekomjölken, sannolikt att bidra till att driva på medvetenhet och efterfrågan av hållbara livsmedel. Men precis som när ekologin var ny för 20 år sedan, saknas tydliga definitioner av vad som är närproducerat. Därmed skapas osäkerhet kring dessa produkters miljöpåverkan. Det finns inget som säger att en liter mjölk från granngården i sig är mer hållbart producerad, något som istället avgörs av faktorer som till exempel kornas foder, hur mjölken transporteras och energiförbrukning på mejeriet.

Ekologi kommer gå i bräschen i minst 20 år till, med de konventionella gårdarna tätt efter. Samtliga Arlagårdar jobbar idag med energibesparingar, effektiva transporter och hållbart och hälsosamt foder för korna. Olika typer av mjölk – lätt, fet, laktosfri, konventionell eller eko – efterfrågas av konsumenterna. Men ökade valmöjligheter får inte skapa osäkerhet hos konsumenterna. De måste få veta vad produkten de köper faktiskt står för. Och upphandlares och kostchefers val kommer att fortsätta bidra till konsumenternas medvetenhet.

Så, tack offentliga matupphandlare för att ni bidragit till två decennier av ekologisk utveckling. Tillsammans kan konsumenter, kommuner, landsting, ekobönder, konventionella bönder och livsmedelsföretag skapa ytterligare 20 år av framgång för hållbar svensk mjölk.

Hans-Åke Hammarström, Nordenchef Arla Foods

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Ekologisk mat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev