Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Nya målet kräver uppdrag från civilministern

Det nya arkitekturpolitiska målet och regeringsuppdraget för att bygga vackert är efterlängtade. De kan öka kvaliteten i vårt offentliga byggande, men då krävs handling bakom orden. Vi efterlyser ett tydligt uppdrag från civilminister Ardalan Shekarabi till Upphandlingsmyndigheten att prioritera kvalitetsaspekter i offentliga upphandlingar, skriver Sveriges Arkitekter.

Publicerad: 4 juni 2018, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att snåla in på arkitektarvoden har, enligt debattören, mycket liten betydelse för ett byggprojekts totala budget.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Ardalan ShekarabiKommunerArkitektur

Torsdagen den 24 maj beslutade riksdagen om ett nytt mål för den statliga politiken för arkitektur, formgivning och design när propositionen ”Politik för en gestaltad livsmiljö” behandlades. Den nya arkitekturpolitiken omfattar utöver det nya målet även ett antal regeringsuppdrag, i första hand till Boverket som blir ett nav för de arkitekturpolitiska frågorna med den kommande riksarkitekten, och satsningar i budgeten.

En berömvärd politisk ambition att agera gemensamt har präglat såväl tillkomsten av propositionen som riksdagens behandling, i och med att kultur- och civilutskottet behandlat ärendet gemensamt. Genom två regeringar, tre ministrar, två utskott och en myndighet med ett samlat ansvar för arkitekturen stärks nu möjligheterna att skapa goda livsmiljöer med hög kvalitet.

Men det saknas en minister och en pusselbit. Regeringen uttalar tydligt att det nya politikmålet ska uppnås, bland annat, genom att ”hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska övervägande” och att ”det offentliga agerar förebildligt”. Om det offentliga ska fungera som förebild måste kommuner, landsting och statliga verksamheter få verktyg till det. En nyckel ligger i tillämpningen av LOU, lagen om offentlig upphandling. Lägsta pris är inte alltid det mest ekonomiska, speciellt inte beträffande kunskapsintensiva och kreativa tjänster som formar våra livsmiljöer en lång tid.

Civilminister Ardalan Shekarabi måste därför ge Upphandlingsmyndigheten ett tydligt uppdrag att främja kvalitetsdimensionerna vid offentliga upphandlingar. Det kan ske genom flera åtgärder:

■ De upphandlande myndigheterna behöver stöttas i att använda hela paletten av de upphandlingsförfaranden som existerar idag. Selektiva förfaranden är ett exempel, där en mindre grupp leverantörer väljs ut för att lämna skarpa anbud. Att gruppen är mindre gör att utvärderingen blir mer noggrann och träffsäker.
■ Ge kompetensstöd och visa goda exempel så att offentliga beställare är bekväma med att använda de nya upphandlingsmetoder som kom med nya LOU. Nu kan de använda förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog i högre utsträckning. Metoder som fungerar särskilt bra för att handla upp formgivning, innovativa lösningar eller när lösningarna är komplexa – alltså arkitektupphandlingar.
■ Ge priset det värde det förtjänar. Priset är förstås en faktor men fokusering på vad du får för pengarna bör prioriteras högst för varje upphandlande myndighet. Sveriges Arkitekter rekommenderar att ett värde mellan tio och tjugo procent är rimligt att tillmäta priset i arkitektupphandlingen.

Kostnaden för arkitekttjänster ingår i byggherrekostnaden och är mindre än fem procent av den totala byggkostnaden. Jämför det med de senaste årens höga vinstkrav från bostadsbyggare och de stigande markpriserna. Att snåla in på arkitektarvoden har mycket liten betydelse för ett byggprojekts totala budget. Istället sjunker kvaliteten.

Hälften av omsättningen i arkitektbranschen är upphandlad och Sveriges Arkitekter ser att ovana och okunskap gör det svårt för många att handla upp kreativa tjänster. Enbart skolor och förskolor har i runda tal 600 olika beställare i Sverige (jämfört med grannlandet Finland som har en) och det säger sig självt att alla inte har samma erfarenhet och kunskap. Vi behöver vägledning och goda exempel.

Regeringen konstaterar lite vagt att kvalitetsdimensionerna för arkitektur, form och design bättre bör tas tillvara vid offentliga inköp och uppmanar till samverkan med Upphandlingsmyndigheten. Det förpliktigar till mer.

Ardalan Shekarabi, hjälp oss att kunna bygga vackert – underlätta för offentliga beställare att upphandla med kvalitet. Ge Upphandlingsmyndigheten ett tydligt uppdrag att främja kvalitet i offentliga upphandlingar.

Charlotta Holm Hildebrand, Tf förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev