Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Missriktad spariver går ut över välfärden

En väl fungerande offentlig sektor kräver att varje skattekrona läggs på rätt sak och ger maximal utdelning. Men vi har länge sett en missriktad spariver i offentliga upphandlingar. Därför bjuder Almega nu in civilminister Ardalan Shekarabi, näringsminister Mikael Damberg och SKL för samtal om tydligare riktlinjer för upphandlande myndigheter.

Publicerad: 28 mars 2018, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att i missriktad spariver prioritera pris före kvalitet ger konsekvenser som ibland är svåra att överblicka, enligt Almega.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Välfärd

Många kommuner och landsting har ansträngd ekonomi, men det innebär inte att köpa till lägst pris alltid är bäst.

Enligt Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket genomfördes upphandlingar i Sverige för ca 642 miljarder kronor 2015. Trots det är allt färre företag intresserade av att delta. Nästan 40 procent av annonserade upphandlingar har enbart ett eller två anbud. De seriösa aktörerna försvinner och de som blir kvar är i värsta fall de med sämst förutsättningar. När konkurrensen i upphandlingarna minskar ges sämre förutsättningar att lösa de utmaningar som välfärden står inför. Detta riskerar att urholka hela den offentliga sektorn.

Våra medlemsföretag pekar framförallt på två utmaningar med offentliga upphandlingar: att pris går före kvalitet och att onödiga regler gör dem krångliga och extremt tidsödande. 

Att i missriktad spariver prioritera pris före kvalitet ger konsekvenser som ibland är svåra att överblicka. Stökiga och dåligt städade skolmiljöer kan till exempel försämra elevernas studieförmåga. Att fler elever misslyckas i skolan resulterar i framtida arbetslöshet och andra typer av utanförskap. Kortsiktiga besparingar leder alltså till ökade långsiktiga kostnader, inte bara i kronor utan också i mänskligt lidande. 
 
Om upphandlingar
istället fokuserar på funktion, kvalitet och dessutom följer upp leveranser kommer fler seriösa deltagare att vilja delta, vilket leder till god konkurrens och bättre kvalitet både på kort och lång sikt. 

Diskussionen är inte ny. Redan 2004 skrev Konkurrensverket i en rapport att det rent ekonomiskt inte alltid är bäst för inköpare att fokusera ensidigt på pris före kvalitet. Tio år senare, 2014, skrev civilminister Ardalan Shekarabi på DN Debatt: ”En risk när upphandlande enheter fokuserar för mycket på lägsta pris är att ytterligare kvalitet utöver ställda krav i vissa fall inte spelar någon roll i anbudsvärderingen. Vi vill vända den här negativa utvecklingen där för stort fokus läggs på lägsta pris.” 

De offentliga upphandlingarna är dessutom alldeles för byråkratiska. Genom att detaljreglera hur en viss tjänst ska levereras minskar utrymmet för nytänkande. I förlängningen bromsas och försvåras utveckling i offentlig sektor. I näringslivet växer tjänsteinnovationer fram genom dialog mellan beställare och utförare. Även i offentlig sektor borde det vara möjligt att samtala mer och anpassa anbud efter behov för att maximera leveransen och bana väg för nya smarta lösningar.

Slutligen behöver vi lägga mer resurser på kontroll och uppföljning. Många av de ”upphandlingsskandaler” och rapporter om höga offentliga kostnader vi tar del av i media hade kunnat undvikas med stickprover och tydliga utvärderingar av ingångna avtal. 

Utmaningarna är stora, men det är dags att vi ser den offentliga marknaden som den möjliggörare för goda affärer och innovation som den skulle kunna vara. Almega fortsätter att tillsammans med företagen driva på för en bättre offentlig marknad. Men det räcker inte. Vi måste arbeta mer tillsammans med andra aktörer. 

Låt oss börja här. Vi bjuder nu in civilminister Ardalan Shekarabi och näringsminister Mikael Damberg tillsammans med SKL för samtal om hur vi kan förbättra Sveriges offentliga upphandlingar. Vi tycker inte alltid lika, men låt oss samlas kring det vi ÄR överens om; att få fler seriösa aktörer att vilja vara med och utveckla vår gemensamma välfärd.

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega

Stefan Holm, näringspolitisk expert Almega

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Välfärd

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev