Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Miljöpartiet och Almega: Öka insynen i upphandlingar

Almega och Miljöpartiet de gröna vill ha ett tydligt regelverk som motverkar korruption vid offentliga upphandlingar. En viktig del är publicering av direktupphandlingar på myndighetens hemsida. Därigenom kan fler företag delta i konkurrensen om uppdragen samtidigt som det ger allmänheten god insyn i offentliga sektorns affärer.

Publicerad: 18 mars 2014, 15:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierUpphandlingsarbeteKorruption

Regeringen presenterade nyss ett förslag där gränsen för direktupphandlingar (det vill säga inköp kommuner, stat och landsting kan göra utan offentlig information och förfrågning och med minskade möjligheter till överprövning) höjs från cirka 270 000 kronor till cirka 505 000 kronor. Regeringens avsikt med förslaget är förstås att minska myndigheternas administration och göra det möjligt för dem att göra de större upphandlingarna än bättre. Samtidigt minskar öppenheten, vi befarar att förslaget kommer få negativa effekter för företagandet i Sverige.

I Sverige har 96 procent av företagen färre än 10 anställa. Många av de små företagen lever på att sälja varor och tjänster till offentlig sektor. Det kan handla om allt från enstaka föreläsningar och utbildningsdagar till byggentreprenader, IT-tjänster, serviceentreprenader eller omsorgstjänster. Totalt sett köper den offentliga sektorn varor och tjänster för mer än 500 miljarder kronor årligen, varav en större del är sådana upphandlingar små och medelstora företag omfattas av. Redan i dag är 73 procent av all upphandling direktupphandlingar. Det är många kontrakt. Genom regeringens förslag riskerar företagen att stängas ute från marknaden genom att de inte får information och därmed minskar möjligheten att lämna anbud och att växa, bli större och anställa fler.

Förslaget om att höja gränsen riskerar leda till att tjänstemannen i ökad grad väljer sina invanda kontakter, ber dem lämna anbud och sedan tar det mest eftertraktade. Utan att andra företag kunnat vara med och konkurrera, då de ju inte haft någon som helst kunskap om upphandlingen. Kommunen eller landstinget riskerar då slå undan benen för växande småföretag och att ensidigt gynna etablerade aktörer.

Förslaget kommer kort efter att EU-kommissionen presenterat sin första rapport om insatserna mot korruption i de 28 medlemsländerna och där avseende Sverige lyft fram behovet av att införa tvingande regler för att säkra insyn och offentlighet i avtalsförhållanden mellan offentlig och privat sektor. Regeringsförslaget går helt i motsatt riktning.

För närvarande är Sverige är ett av världens minst korrupta länder. En bidragande orsak till det är sannolikt att vi valt att reglera offentlig upphandling även under de värden som EU-direktivet anger. Även om Almega och Miljöpartiet de gröna inte är överens i frågan om beloppsgränsen för direktupphandling så är vi eniga om vikten av transparens dels för att minska risken för korruption men också för att man därigenom öppnar upp den offentliga marknaden för fler aktörer.

Almega och Miljöpartiet de gröna är överens om att svenskt företagande mår bra av och gynnas av att ohederlighet, fusk och mygel bekämpas, så att alla företag kan konkurrera med varandra på lika villkor. För att uppnå detta anser vi att ett antal åtgärder behöver ske när det gäller de offentliga upphandlingarna.

Krav på tydliga riktlinjer. Av regeringsförslaget framgår att kommunen eller den statliga myndigheten som gör upphandlingar ska ha riktlinjer för hur direktupphandlingarna ska gå till. Vi vill att det ska finnas krav om publicering och insyn i ekonomiska transfereringar men också att den upphandlande enheten aktivt ska arbeta för att underlätta får små och medelstora företag att lämna anbud. I riktlinjerna ska framgå krav på uppföljning.

Krav på offentlighet. I regeringens förslag ingår en dokumentationsplikt för upphandlingar över 100 000 kronor. Denna dokumentation är bra för att underlätta den interna uppföljningen och för statistiska ändamål. För att leverantörerna skall få kännedom om aktuella affärer och för att motverka korruption är dock en dokumentation i efterhand inte någon större hjälp. För en bättre konkurrens på marknaden och för att samtidigt minska risken för korruption krävs att upphandlande myndighet annonserar kommande inköp. Denna annonseringsplikt bör lämpligen träda i kraft vid det belopp som nämns som gräns för dokumentationsplikten.

Om dessa reformer genomförs är vi övertygade om att risken för korruption och oegentligheter minskar i Sverige och att vi kan fortsätta vara ett förhållandevis hederligt land. Vi må inte vara överens i sakfrågan om beloppsgränsen för direktupphandling ska höjas eller inte men vi är överens om att risken för korruption och oegentligheter riskerar öka om förslaget går igenom utan kompensatoriska åtgärder.  Nu har vi gett konkreta förslag på förbättringar och hoppas fler ser behovet.

Peter Eriksson, riksdagsledamot (MP), ordförande Konstitutionsutskottet

Jonas Eriksson, riksdagsledamot (MP), vice ordförande Näringsutskottet, Örebro

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega, m fl

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev