Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Låt oss skapa enklare upphandlingar

Vi är knappast ensamma om att ha tröttnat på alla de bestämmelser och alla de personer som arbetar med att försvåra och krångla till upphandlingar. Ett krångel som skadar verksamheten för både köpare och säljare.

Publicerad: 4 januari 2012, 13:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LOU

Vi vill däremot kraftfullt försvara grundsyftet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och framförallt målsättningen att stävja osund företagsamhet och korruption. Men att ta LOU som intäkt för att förstöra möjligheterna att kunna agera på ett normalt affärsmässigt sätt och att juridifiera normala affärsrelationer är direkt hämmande för affärerna. Vi tror fortfarande att medborgarna i första hand vill ha skola, vård och omsorg för skattepengarna istället för krångliga och dyra inköpsprocesser.

Tyvärr finns det många som gjort till sitt dagliga värv att krångla till det, eller sprida osäkerhet om vad som går att göra inom LOU eller inte. Eftersom intresset aldrig ljuger kan man bara ana möjligheterna i att skapa en osäkerhet som gör att ingen snart vågar göra något utan att köpa advokathjälp. Vi kan också konstatera att det i andra länder är betydligt enklare med offentliga inköp, trots att det är samma regelsystem.

Den svenska offentliga marknaden är en gigantisk marknad på cirka 800 miljarder kronor. Det mesta av detta skall upphandlas enlig LOU. Det är klart att detta ställer oerhörda krav på alla de som svarar för upphandlingsverksamheterna i kommuner, landsting och regioner. En förutsättning är att få arbeta på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Det skapar möjligheter till bra affärer och framförallt att praktiskt hinna med att upphandla och konkurrensutsätta större delen av den offentliga marknaden.

Det är därför glädjande att läsa ansatserna i Upphandlings-utredningen som vi hoppas kommer att följas av lika bra förslag, till exempel att utvidga möjligheterna till att göra förhandlade upphandlingar. Det är även glädjande att konstatera vilka nya möjligheter som tillkommit genom de bestämmelser om Inköpscentraler som infördes år 2010. Problemet är bara att flera upphandlare inte fullt ut vågar använda de nya möjligheterna då de skrämts av hur reglerna varit tidigare och hur de nya reglerna tolkas av advokater med flera. Det behövs därför ytterligare stöd och förtydliganden från främst regeringen för att vi skall få rätsida med dem som åter försöker inskränka våra möjligheter att göra goda affärer.

Näringslivet måste förstå att en högre direktupphandlingsgräns skulle gynna de mindre och medelstora företagen och stimulera närleveranser. Att deras organisationer föreslår en sänkning till 200 000 kronor i direktupphandlingsgräns är obegripligt. Sveriges Kommuner och Landsting föreslår istället en gräns på 600 000 kronor.

Den okynnesöverprövning som plågar landets upphandlare måste hanteras på ett bättre sätt. Att införa en så kallad preklusionsfrist där synpunkter på förfrågningsunderlaget ska lämnas före sista anbudsdag, kan vara ett sätt att stävja okynnesöverprövningar. I dag får vi dras med motsägelsefulla domslut i olika förvaltningsrätter samt långa handläggningstider och domslut som på petimeternivå uttolkar normala affärsrelationer. Det är detta vi menar med juridifiering av annars normala affärsfrågor. Det finns flera metoder för att stävja detta men en snabbare hantering måste till och sannolikt är det den danska Klagenämnden som kan få stå modell. Gärna med inslag av den svenska skiljenämndens arbetssätt där helheten bedöms mera än detaljerna. När förvaltningsdomstolar tvingas hantera detaljer i en affärsrelation kan det bara gå på ett sätt!

Vidare måste det också bli möjligt att antingen förlänga gamla avtal ytterligare under en överprövningsprocess eller möjlighet att få tillämpa det nya tilldelade avtalet under tiden. Detta skulle helt ta bort stimulansen för okynnesöverprövningar, vilka vi menar ofta är styrda av att man vill fortsätta leverera så länge det går eller försöka motverka en konkurrent. Titta på upphandlingen av vaccin mot livmoderhalscancer, eller den absurda skolskjutsfrågan, så förstår de flesta att det måste bli en ändring. Det är medborgarna som förlorar på dessa osmidiga hanteringar.

Den 20 december kom EU-Kommissionen med förslag till nya upphandlingsdirektiv. Glädjande kan man konstatera att de tar ytterligare flera steg till förenklingar. Fler inslag av förhandlingar, mindre administration och ökade möjligheter att reservera volymer för mindre och medelstora företag. Inköpscentralernas roll tydliggörs och man föreslår även att de skall kunna nyttjas över nationsgränser. Detta pekar ut riktningen för framtiden även i Sverige. Då skall man komma ihåg att vi i Sverige inte ens har tagit till vara det nuvarande direktivets möjligheter. Här hoppas vi också att Upphandlingsutredningen tar tillfället i akt och förslår förenklingar.

Vi måste likaså få ställa de miljömässiga och sociala och etiska krav vi som köpare vill ha i våra varor och tjänster. Givetvis icke-diskriminerande, men den offentliga sektorn måste kunna få gå före i dessa frågor om man så vill.

Vi hoppas att både upphandlare och leverantörer i framtiden skall sträva efter att normalisera den offentliga marknaden. Båda parter tjänar på detta. Det fungerar ju på den privata marknaden. Vi måste tillsammans bli av med en ordning som försöker juridifiera och krångla till vår vardag. Det är det enskilt största hotet mot den goda affären. Vi skall däremot vara rädda om regler som förhindrar korruption, stärker konkurrensen och skapar förutsägbarhet. Det är naturliga delar av ett modernt demokratiskt samhälle.

Thomas Idermark, vd SKL Kommentus

Björn Isaksson, Upphandlingschef Jönköpings kommun

Håkan Sjöborg, Upphandlingschef Kalmar läns Landsting

Adriana Buzea, Upphandlingschef Lidingö stad

Håkan Fransson, Upphandlingschef Kronobergs läns Landsting

Alf Oskarson, Områdeschef inköp, Västra Götalandsregionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LOU

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev