Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Krav på kollektivavtal strider mot EU-rätten

Det nya EU-direktivet öppnar upp dörren för mer valfrihet för kommuner och ökad tillgänglighet för småproducenter. Men fackens krav på kollektivavtal i upphandlingarna strider inte bara mot EU-rätten − det gör det också omöjligt för företagen att delta på lika villkor.

Publicerad: 14 maj 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierKollektivavtal

Varje år deltar tiotusentals företag i svenska offentliga upphandlingar. Flertalet av dessa företag skulle stängas ute om facket fick bestämma. Det handlar framför allt om företag med fåtal eller inga anställda, seriösa familjeföretag och kvinnor som startat eget. Men också om företag i branscher där kollektivavtal inte är lika vanligt. Dessutom handlar det om företag från andra länder.

Trots att dessa företag har goda villkor för sina anställda, väl på kollektivavtalens nivåer, så är det inte tillräckligt för facken.

Att ställa krav på kollektivavtal för att delta i en upphandling är olagligt. Både i nuvarande och framtida LOU. EU:s nya upphandlingsdirektiv, som precis har antagits av Europaparlamentet och medlemsstaternas regeringar, ger helt enkelt inte det utrymmet.

Gällande arbetsrätt ska självklart respekteras, men obligatoriskt krav på kollektivavtal i offentlig upphandling strider mot de grundläggande principerna inom EU-rätten såsom likabehandling, proportionalitet och icke-diskriminering. Dessutom vore det att gå in och ändra svensk arbetsrätt via Bryssel – det är oacceptabelt!

Offentlig upphandling står för upp emot 20 procent av Sveriges BNP och LOU är ett viktigt instrument för både Sverige och andra medlemsländer. Lagstiftningen ska säkerställa att våra skattekronor används på rätt sätt, motverka korruption samtidigt som man säkerställer att företagen kan vara med och konkurrera om anbuden på ett transparent och tydligt sätt.

Med de nya reglerna ges möjligheten att skifta fokus från lägsta pris till värde för pengar och det öppnas nya möjligheter tack vare delad upphandling och e-upphandling. Men alla dessa fördelar för mindre leverantörer skulle gå förlorade om fackens övertolkning fick gehör.

Vi uppmanar därför myndigheter i Sverige och politiker i landets kommuner och landsting att ta ansvar för att genomföra de nya reglerna korrekt och inte införa obligatoriskt krav på kollektivavtal i sina upphandlingar. Det kommer bara att leda till en ohanterlig mängd rättsprocesser. Vill man i stället värna om kvaliteten i offentliga upphandlingar är det likabehandlingsprincipen och sund konkurrens som gäller. Bara så kan vi säkra att vi får rättssäkra transparenta upphandlingar av god kvalitet.

Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega, m fl

Anna Maria Corazza Bildt, EU-parlamentariker (M), vice ordförande i utskott för Inre Marknad och Konsumentskydd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev