tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Krångel drabbar små företag i upphandling

Många småföretagare vill delta i offentlig upphandling, men tar inte steget på grund av krångel och hinder som i realiteten går att undanröja. Det är tråkigt. För att offentlig sektor ska kunna göra goda inköp för våra gemensamma skattepengar är det viktigt att få in tillräckligt många anbud från intresserade företag, skriver Företagarna.

Publicerad: 31 oktober 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I dag överlämnar Företagarna rapporten ”Offentlig upphandling och små företag – krångla inte bort potentialen” till civilminister Ardalan Shekarabi.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierOffentlig sektorSmåföretagande

I dag överlämnar Företagarna rapporten ”Offentlig upphandling och små företag – krångla inte bort potentialen” till civilminister Ardalan Shekarabi.

Stat, kommun och landsting köper varor, tjänster och byggentreprenader för åtminstone 600 miljarder kronor årligen – vilket motsvarar så mycket som ungefär 1/5 av Sveriges BNP. För att offentlig sektor ska kunna göra goda inköp för våra gemensamma skattepengar är det viktigt att få in tillräckligt många anbud från intresserade företag.

Det är dock vanligt att det endast kommer in två anbud i upphandlingar. Att få in fler anbud från de små företagen med 0-49 anställda – som nu utgör 99 procent av företagen i Sverige - är därför av stor betydelse.

Tyvärr visar vår rapport att andelen små företag inte ökar. Sedan vi började undersöka deltagandet år 2008 har det i mätning efter mätning varit 27 procent av de små företagen som deltagit i offentlig upphandling.

Många småföretagare som idag inte deltar i offentlig upphandling skulle emellertid kunna tänka sig att ta steget i framtiden. Omkring hälften vill kanske och 15 procent vill definitivt vara med i upphandlingar framöver. Potential finns alltså för fler anbud och nya lösningar och idéer, men för att skapa en sådan utveckling krävs att små företag upplever att offentlig upphandling är möjligt att hantera praktiskt.

Små företag väljer bort offentlig upphandling framför allt av följande skäl:

Offentlig upphandling är för komplicerat och tar för lång tid.

Omkring en fjärdedel av de svarande småföretagen har lämnat detta svar. Trots att det ständigt pågår en debatt där olika aktörer kräver förenklade regler är det en stor del av småföretagen som faktiskt deltar i offentlig upphandling som anser att krånglet har ökat: Drygt 40 procent har svarat att det har blivit krångligare medan endast sex procent anser att det har blivit enklare. Omfattande och/eller irrelevant kravställande är det främsta problemet. Det handlar både om krav på varan/tjänsten och om krav på företaget som sådant. Det förslag till ny upphandlingslagstiftning som presenterats innehåller dessvärre delar som kommer att öka komplexiteten för små företag, inte minst förslaget om krav på villkor enligt kollektivavtal.

Det är för mycket fokus på lägsta pris.

Detta anges som huvudorsak av omkring en fjärdedel av de svarande småföretagen. Lägsta pris-upphandlingar kan vara ändamålsenliga. Användningen har dock ökat och lägsta pris var den mest använda tilldelningsformen år 2014. Detta kan förklara att många små företag idag upplever att det är mycket prisfokus i upphandlingarna. Företagarnas medskick är att det är viktigt att noga analysera vilken tilldelningsgrund som kan fungera bäst, utifrån vilken vara eller tjänst det rör och hur marknaden ser ut. Att utan närmare reflektion använda lägsta pris kan riskera att stöta bort små företag, som ofta upplever att de kan erbjuda god kvalitet i sina leveranser, men som kan ha svårt att långsiktigt överleva under stark prispress.

Kontrakten är för stora.

13 procent av småföretagen har lämnat detta svar. Småskaliga företag kan av förklarliga skäl ha problem att klara av storskaliga kontrakt. De nya upphandlingsregler som införs till följd av EU:s nya upphandlingsdirektiv kommer innebära att upphandlande myndigheter alltid ska överväga att dela upp kontrakt i mindre delar. Om uppdelning inte sker ska detta motiveras. Förhoppningsvis ska det kunna leda till att ännu fler kontrakt kommer visa sig lämpliga att dela upp framöver – för att möjliggöra anbud från ännu fler små företag, bättre konkurrens och goda affärer.

På olika håll runt om i landet finns enskilda upphandlande myndigheter som arbetar förtjänstfullt för att försöka skapa förutsättningar för små företag att vara med och tävla om kontrakten. Detta är i sig uppskattat. Samtidigt kan tyvärr konstateras att de små företagen i stort inte uppfattar att offentlig upphandling har blivit lättare att hantera.

Arbetet behöver därför fortsätta och utvecklas. Vi behöver ta tillvara på den potential som finns för fler anbud från små företag i offentlig upphandling – för sund konkurrens och goda affärer för våra gemensamma skattepengar.

Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert, Företagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev