onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Kommunala avfallsbolag slarvar med konkurrensen

De kommunala avfallsbolagen måste välja väg. Vill de sköta sin egen avfallshantering själva utan konkurrens så får de också avstå från att själva konkurrera på marknaden.

Publicerad: 8 september 2011, 05:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Många av bolagen nöjer sig inte med att sköta sitt egentliga uppdrag – omhändertagande av hushållsavfallet i sin ägarkommun, skriver Göran Bergander.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

KonkurrensLOUAvfall

Kommunerna har ett huvudansvar för återvinning och hantering av bland annat hushållens avfall. Med det ansvaret följer friheten att välja att utföra arbetet i egen regi utan konkurrens eller att köpa upp tjänsterna på marknaden i fri konkurrens. Väljer man att utföra dem i egen regi kan man sköta det inom den kommunala förvaltningen eller lägga uppdraget på ett kommunalt bolag. Vilken väg man väljer är helt och hållet ett kommunalt beslut. Men med det valet följer också ett ansvar, ett ansvar att se till att lagen följs och, framför allt, att medborgarna får en så god service som möjligt.

Väljer man att sköta avfallshanteringen utan konkurrens i ett kommunalt bolag måste de så kallade Teckalkriterierna uppfyllas för att man ska kunna underlåta att handla upp tjänsterna enligt LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Dessa innebär att den som upphandlar måste utöva en strikt kontroll över den juridiska personen som man handlar upp av – man ska i princip ha samma inflytande som om man drev verksamheten i egen regi i förvaltningsform (kontrollkriteriet). Dessutom krävs att det kommunala bolaget måste utföra huvuddelen av sin verksamhet på uppdrag åt den upphandlande myndigheter (verksamhetskriteriet).

Det är framför allt när det gäller verksamhetskriteriet de svenska kommunala avfallsbolagens verksamhet kan ifrågasättas. För många av dem nöjer sig inte med att sköta sitt egentliga uppdrag – omhändertagande av traditionellt hushållsavfall i sin ägarkommun – utan har tillåtits växa och konkurrera på den öppna marknaden för avfallstjänster. Man erbjuder ett brett spektrum av tjänster åt såväl andra kommuner, företag som hushåll. Och som alltid när man blandar verksamhet på en skyddad marknad, där man slipper konkurrens, med verksamhet på en konkurrensutsatt marknad, uppstår risken för, eller åtminstone misstanken om, att konkurrensen inte sker på lika villkor. Framför allt handlar det om att man genom den garanterade ställning ensamrätten ger på den ”egna” marknaden, får en ojust konkurrensfördel på de konkurrensutsatta marknaderna, bland annat genom så kallad korssubvention, det vill säga att pengar går från monopolverksamheten till att möjliggöra lägre anbud på den konkurrensutsatta verksamheten.

På senare år har en rad fall uppmärksammats:

• I den så kallade SYSAV-domen slog Regeringsrätten (Högsta Förvaltningsrätten) fast att Simrishamn och Tomelilla, som är delägare i SYSAV, Sydskånes Avfallsaktiebolag, måste upphandla avfallshanteringen enligt bestämmelserna i LOU, eftersom bolaget har en alltför stor andel uppdrag från andra än ägaren.

• Kammarrätten i Göteborg har slagit fast att Göteborgs stads kommunala borgen till det kommunägda Renova AB på drygt 540 miljoner kronor snedvrider konkurrensen och därför skulle ha anmälts till EU innan den verkställdes. Kommuner får inte ge stöd till företag som är ute och konkurrerar på den allmänna marknaden.

Som entreprenör inom avfallssektorn hälsar vi den ökade klarheten med tillfredsställelse och välkomnar konkurrens på lika villkor. Därför är det dags för de ansvariga politikerna i kommunerna att välja väg. Vill man sköta sin avfallshantering själv utan konkurrens så OK - men då får kommunerna och deras kommunala avfallsbolag också avstå från att själva gå ut och konkurrera. Det går inte att både ha kakan och äta upp den!

Göran Bergander, VD, Ragn-Sells

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KonkurrensLOUAvfall

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev