fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Klart att anställda ska ha trygghet vid upphandling

Personalens anställningstrygghet vid kollektivtrafikupphandlingar ska säkras, enligt en lagrådsremiss från regeringen. Slutsaten är därmed att Kommunal haft rätt hela tiden.

Publicerad: 10 oktober 2016, 08:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Landsting måste svara på frågan: Varför tycker inte ni att anställda i trafiken förtjänar anställningstrygghet?


Ämnen i artikeln:

AnställningstrygghetKommunalUpphandlingsarbeteKollektivtrafik

Varje år genomförs ett antal kollektivtrafikupphandlingar runt om i Sverige. Ifall det sker ett byte av trafikföretag uppstår frågan om hur personalens anställningstrygghet kan säkras. I början av 2014 föreslog vi från Kommunal att en väg kunde vara att upphandlarna införde ett särskilt krav i upphandlingen, med innebörden att det företag som vinner upphandlingen ska åta sig att anställa den personal som för närvarande arbetar i trafiken, ett så kallat krav på personalövertagande.

När Kommunal föreslog detta möttes vi initialt av starkt motstånd. Såväl arbetsgivarorganisationerna som de advokatbyråer som kommuner och landsting anlitar menade att ett sådant krav skulle vara olagligt och bryta mot lagen om offentlig upphandling.

Under dryga två år har Kommunal nu ändå drivit detta krav. Vi har producerat rättsutredningar och rapporter som beskriver hur man bäst ställer denna typ av krav så att det innebär ett smidigt byte av trafikföretag och också är förenligt med upphandlingslagarnas principer om likabehandling och öppenhet.

Vi har då också fått se hur vissa landsting har vågat ”gå före” och ställt kravet. I socialdemokratiskt styrda landsting som till exempel Dalarna och Kalmar har kravet ställts med innebörden att de anställda fått en ökad trygghet. Vi har sett att kravet fungerar!

I slutet av september skickade så regeringen ut en lagrådsremiss angående upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster. I denna skriver regeringen följande:

”Artikel 4.5 i EU:s kollektivtrafikförordning är direkt tillämplig. Bestämmelsen överlämnar till den behöriga myndigheten att bedöma om det i upphandlingen ska ställas krav på övergång av personal eller inte […] Om de behöriga myndigheterna kräver att kollektivtrafikföretag ska följa vissa sociala normer, ska anbudshandlingarna och avtalen om allmän trafik innehålla en förteckning över den berörda personalen samt klara och tydliga uppgifter om deras avtalsenliga rättigheter och de villkor på vilka arbetstagarna anses bli knutna till tjänsterna.” (s.50)

Slutsatsen i lagrådsremissen är alltså att vi från Kommunal har haft rätt hela tiden. Därmed betraktar vi också denna juridiska fråga som avgjord. Framöver hoppas vi slippa behöva höra argument av typen ”det går inte”.

Varje landsting som inte ställer krav på personalövertagande i samband med kollektivtrafikupphandlingar måste i stället svara på frågan – varför tycker inte ni att de anställda i trafiken förtjänar anställningstrygghet?

Lisa Bengtsson, tredje vice ordförande, Kommunal

Oskar Taxén, jurist och utredare, Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev