Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

KD: Våra krav ger bättre upphandlingslag

Regeringens proposition om arbetsrättliga krav vid offentlig upphandling debatteras i dag i riksdagen. Kristdemokraterna står nu bakom det nya förslaget som jämfört med det tidigare innebär mindre krångel för småföretagare och kommuner.

Publicerad: 3 maj 2017, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jakob Forssmed:


Ämnen i artikeln:

UpphandlingsarbeteKristdemokraternaUpphandlingskriterier

Regeringen har nu lagt fram en ny proposition om arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling som kommer att debatteras i riksdagen under onsdagen. Förslaget skiljer sig väsentligt från det som röstades ner i höstas, tack vare att Kristdemokraterna fått igenom krav om att värna små och svenska företags möjligheter att delta i upphandlingar och krav om minskat krångel i förhållande till ursprungsförslaget.

Kristdemokraterna tydliggjorde tidigt att rimliga villkor och ordning och reda på svensk arbetsmarknad självklart ska gälla. Vi har mött flera seriösa företagare i exempelvis bygg- och taxibranscherna som inte längre finner det mödan värt att delta i offentlig upphandling, eftersom oseriösa företag med dåliga arbetsförhållanden för sina anställda dumpar priserna och vinner kontrakten. Detta är ett tydligt hot mot konkurrensen och lever heller inte upp till vår syn på myndigheters skyldighet att ta socialt ansvar.

Det är alltså inte här som skiljelinjen mellan oss och regeringen går. Den går istället vid att regeringens första lagförslag riskerade att försvåra för mindre och svenska företag att delta i upphandlingarna och att göra det onödigt krångligt för kommunerna. Vi är mycket förvånade att det dröjde tills efter att regeringens proposition fallit i riksdagen innan de tog kontakt med oss, trots att vår kritik varit känd sen länge. Vi hade gärna sett att förhandlingar skedde tidigare, vilket hade möjliggjort att förslaget utformades rätt från början, till gagn för alla.

Nu har dock regeringen vänt sig till oss och i våra förhandlingar har vi uppnått det vi förutsatte oss. Småföretagens möjlighet att lämna in anbud på lika villkor har värnats dels genom att alla upphandlingar under tröskelvärdena, det vill säga två tredjedelar av alla upphandlingar, är undantagna och dels genom att det inte finns några krav på kollektivavtal, varken hos huvud- eller underleverantörer. Detta jämnar också ut spelplanen mellan svenska och utländska företag. Arbetsrättsliga krav ska dessutom bara ställas inom riskbranscher.

I förslaget framgår det nu också tydligt att företagen kan välja vilket kollektivavtals miniminivå de vill leva upp till, av de som gäller inom den aktuella branschen. Dessutom kommer mikroföretag, företag utan anställda, att undantas helt från reglerna liksom innovationsupphandlingar där den upphandlande myndigheten inte kan förutse vilka branscher potentiella anbudsgivare kan komma ifrån.

Vad gäller krånglet för kommunerna har det också gjorts avsevärda förbättringar. Upphandlingsmyndigheten har fått en tydlig roll att samla in och standardisera information om vilka villkor som gäller inom respektive bransch, och kommunerna kan därför söka information där snarare än att uppsöka parterna inför varenda upphandling.

Dessutom är det nu tydligt att i de fall tillräcklig information om kollektivavtalen inte finns tillgänglig behöver inga arbetsrättsliga krav ställas. Upphandlingsmyndigheten har också fått en tydligt stödjande roll i bedömningen av vad som utgör en riskbransch.

Dessutom har vi undvikit dryga EU-böter som hade inneburit ett slöseri med skattemedel, något som går emot Kristdemokraternas princip om gott förvaltarskap.

Regeringen har nu hörsammat våra krav. Det är bra att vi nu implementerar EU-direktivet om offentlig upphandling på ett sätt som värnar rimliga arbetsvillkor inom riskbranscher, säkerställer lika behandling av alla anbudsgivare och värnar småföretagens möjligheter att delta i upphandlingarna.

Jakob Forssmed, tf partiledare, Kristdemokraterna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev