Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Inköpare: Ge oss enklare upphandlingsregler

Civilminister Ardalan Shekarabi måste skyndsamt se till att upphandlingsreglerna blir mer flexibla och tydliga. Dessutom måste rätten att överklaga upphandlingar ses över. De 3 000 överprövningarna leder till stora störningar i samhället och är dessutom slöseri med skattepengar.

Publicerad: 26 april 2017, 07:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En konsekvens av de nya reglerna är att det blir mer komplicerat att vara inköpare i offentlig sektor.

Foto: Erik Simander/DN/TT


Ämnen i artikeln:

Ardalan ShekarabiUpphandlingskriterier

Idag kommer civilminister Ardalan Shekarabi på besök på Sveriges största konferens för offentliga inköp, Sveriges Offentliga Inköpares (SOI) årskonferens. Den senaste tiden har Shekarabi varit ansvarig för förslag till stora förändringar i regelverket för offentlig upphandling.

Det är min och SOIs uppfattning att regeringen, med Shekarabi i spetsen, skyndsamt måste se över hur upphandlingsreglerna kan förenklas samt göras mer flexibla och tydliga.

Det är knappt en tredjedel av alla upphandlingar som måste upphandlas enligt EU-direktiven. Två av tre upphandlingar kan alltså förenklas kraftigt genom att de förslagsvis endast behöver leva upp till de allmänna principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande. I praktiken skulle det innebära att över 10 000 upphandlingar varje år kunde förenklas. Det skulle leda till bättre affärer för både köpare och säljare.

Ett annat område som civilministern bör prioritera är rätten till överprövning. Idag överprövas ungefär 8 procent av alla upphandlingar vilket innebär 3000 överprövningsmål per år. Inget EU-land har fler överprövningar än Sverige. I sju av tio mål som överprövades 2015 dömde förvaltningsrätten till de upphandlande myndigheternas fördel.

Den genomsnittliga handläggningstiden för överprövningar i förvaltningsrätterna var 2,3 månader 2015. Om ärendena går vidare till nästa instans är handläggningstiden över 7 månader.

Under tiden får offentlig sektor enligt lag inte direktupphandla för att täcka behovet. Då står plötsligt skolor utan möbler och material, byggen försenas och pengar läggs på onödigt underhåll för att man inte får köpa nytt. Överprövningarna leder till stora störningar i samhället och dessutom är det slöseri med skattepengar.

Rätten till överprövning är självklar. Men när rätten till överprövning missbrukas och handläggningstiderna är orimligt långa skapar det problem. Vi vill se en kort maximal handläggningstid för överprövningar och att rätten att överklaga ses över. Vi vill även se ett krav på att leverantörer ska klaga på fel i underlaget innan anbuden lämnas in och inte när tilldelningsbeslut är fattat, så som det ofta sker idag.

Civilministern säger att Sverige inte ska vara mer katolsk än påven när det gäller att implementera EU-direktiven om upphandling.

Det tar vi som ett löfte om att vi snart kan vänta rejäla förenklingar under tröskelvärdena och förändringar av reglerna för överprövningar.

Våga lita på att SOIs medlemmar har kunskap och vilja att skapa goda affärer. Vi vill inte ha ett regelverk som ser ett köp av Öresundsbron och ett köp av toalettpapper som i stort sett likvärdiga och som därför måste ha samma procedurregler.

Vi vill ha ett flexibelt regelverk som ger inköparna makten att skapa goda och hållbara inköp med de unika villkor som gäller för varje unik affär.

Från SOIs sida är det därför avgörande att regeringen med Ardalan Shekarabi i spetsen ser till att arbeta för en förenkling av upphandlingsreglerna under tröskelvärdena och dessutom ser till att de onödiga överprövningarna minskar.

Emma Breheim, ordförande Sveriges Offentliga Inköpare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev