Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Höj ambitionsnivån för offentlig upphandling!

Det är hög tid att politiker i kommuner, landsting och regioner höjer ambitionsnivån för offentlig upphandling och sätter fokus på arbetstagarnas villkor och på kvalitén i välfärden, skriver Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.

Publicerad: 22 augusti 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbeteUpphandlingskriterierVälfärdKommunerKollektivavtalArbetsmiljöKollektivavtal

Få kommuner och regioner ställer i dag arbetsrättsliga krav i offentliga upphandlingar, trots att det kan motverka lönedumpning och oseriösa företag. Det visar en undersökning som Vision gjort bland upphandlare i offentlig sektor. Det är hög tid att politiker i kommuner, landsting och regioner höjer ambitionsnivån för offentlig upphandling och sätter fokus på arbetstagarnas villkor och på kvalitén i välfärden.

Vision har ställt frågor till 200 medlemmar som jobbar som upphandlare, upphandlingschefer, upphandlingsjurister och upphandlingsstrateger i offentlig sektor. En majoritet ser goda möjligheter att ställa upphandlingskrav i nivå med kollektivavtal. Men de vittnar också om att det i praktiken är de ekonomiska kriterierna som värderas högre i upphandlingar. Många medlemmar pekar också på att det saknas en vilja från chefer eller makthavare att ställa arbetsrättsliga krav.

Vision anser att våra gemensamma offentliga resurser ska användas i högre grad för att främja leverantörer som ger sina anställda schysta villkor. Det gynnar medarbetarna som jobbar i företagen men också alla oss som utnyttjar välfärdstjänsterna och får en bättre kvalité. Kvalitén i välfärden avgörs av att medarbetarna har goda villkor och förutsättningar att göra ett bra jobb. Det handlar om villkor som är reglerade i kollektivavtal, men också om meddelarfrihet.

Därför behöver politiker i kommuner, landsting och regioner nu höja ambitionsnivån för offentlig upphandling. EU:s lagstiftning har skärpts så att alla medlemsstater måste se till att leverantörer tar hänsyn till arbetsrättsliga skyldigheter, som ju regleras i kollektivavtal på svensk arbetsmarknad. Det finns med andra ord goda förutsättningar till schystare upphandlingar.

Ekonomiska kriterier väger självklart tungt och är ofta enklare att mäta och följa upp jämfört med sociala kriterier. Sociala kriterier kräver till exempel kompetens kring vilka villkor som företagen erbjuder sina anställda, liksom tid för uppföljning så att kraven efterföljs.

Men kompetensen finns, inte minst bland oss fackliga organisationer. Vision är experter på de branschanpassade kollektivavtalen och vi vet vilka krav arbetsgivare måste följa när det gäller löner och arbetsvillkor. Ett utvecklat arbete med att ställa arbetsrättsliga krav i tjänsteupphandlingar kräver en nära samverkan mellan upphandlare, ekonomer, beslutsfattare och lokala fackliga företrädare.

Vi föreslår:

■ Värdera arbetsrättsliga krav i offentliga upphandlingar högre än i dag. Offentliga medel ska användas för att motverka lönedumpning och stoppa oseriösa företag.

■ Förbättra samverkan mellan upphandlare, ekonomer och fackliga företrädare. Ta tillvara den lokala kompetensen för att få till en smidig upphandlingsprocess där många perspektiv involveras.

■ Öka de politiska ambitionerna att ställa krav i nivå med kollektivavtal i upphandlingar. Det är möjligt att ställa tydliga sociala krav om det finns en vilja och en tydlig lokal strategi.

Vision stöttar i dag våra medlemmar på många arbetsplatser i deras uppdrag att ställa tydliga sociala och miljömässiga krav i upphandlingar. Men vi behöver bli fler i det arbetet och kunskapsnivån om upphandling måste höjas. Vision efterlyser också högre ambitioner bland våra politiker när det gäller att ställa krav i nivå med kollektivavtal i upphandlingar − ännu är möjligheterna alltför oprövade.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev