Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Här är de offentliga inköpen som påverkar miljön mest

Publicerad: 28 april 2021, 07:25

Offentliga inköp inom bygg och fastighet påverkar klimatet mest. Bilden är från bygget av Karolinska sjukhuset i Solna.

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Kommuner och kommunala bostadsbolag står för mer än hälften av de offentliga inköpens klimatpåverkan. Inköp inom bygg och fastighet påverkar klimatet mest, visar en ny analys.


Ämnen i artikeln:

Hållbar offentlig upphandlingAgenda 2030UpphandlingsarbeteMiljö

Inköp som stat, kommun och regioner gjorde 2019 gav en klimatpåverkan på 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det visar en ny analys som Upphandlingsmyndigheten har gjort. 

Den totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan i Sverige var 2018 drygt 82 miljoner ton, enligt Naturvårdsverkets statistik. Siffrorna är inte direkt jämförbara, men klart är att offentliga inköp utgör en stor andel av trycket på miljö och klimat.

– Det är en betydande påverkan. Det som är viktigt med de här siffrorna är att det är siffror som man skulle ha möjlighet att påverka genom de strategiska val man gör när det gäller inköp, vilka krav man ställer och hur man beställer från sina ramavtal etcetera, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten. 

Läs mer: Förvånande resultatet – hållbara inköp kan bli billigare 

Kommunerna står tillsammans med kommunala bostadsbolag för över hälften av klimatpåverkan. Regionernas inköp står för 24 procent. 

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Infogram är blockerad under “Visa våra partners”.

Störst påverkan på klimatet totalt sett har inköp inom bygg, fastighet och mark. Det är också de inköpen som påverkar kommunernas utsläpp mest, följt av inköp av utrustning och material. Här ingår till exempel fordon, drivmedel och möbler.

För regioner har köp av verksamheter och drift, till exempel kollektivtrafik och drift av sjukhus, störst miljöpåverkan. 

Upphandlingsmyndigheten har också tittat på miljöpåverkan på grund av förändrad markanvändning, och där har inköp av livsmedel stor betydelse. 

Minst påverkan på klimat och miljö har inköp av stödjande tjänster, till exempel konsultinköp.

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Infogram är blockerad under “Visa våra partners”.

Upphandlingsmyndigheten hoppas att analysen ska hjälpa offentliga inköpare att styra sina inköp så att miljö och klimat belastas mindre. 

– Det är tydligt i analyserna vilka inköpskategorier som har störst påverkan, och miljöspenanalysen kan hjälpa exempelvis kommunerna att fundera på om utbetalningarna i den egna kommunen har ungefär samma mönster. Då är det möjligt att fokusera och arbeta mest med dem, säger Jens Johansson. 

Läs mer: ”Kommunerna måste vara motorn i den hållbara utvecklingen” 

Mer siffror om regioner och kommuner

En miljöspendanalys tydliggör hur mycket som betalats ut till olika leverantörer och redovisar miljöpåverkan av de olika inköpen.

 

Upphandlingsmyndighetens analys grundar sig på utbetalningar från 728 organisationer på totalt 711 miljarder kronor. 

 

Utöver klimatpåverkan redovisas även förändring av landanvändning och utsläpp av inandningsbara partiklar.

 

Läs mer om regionernas klimat- och miljöpåverkan

 

Läs mer om kommunernas klimat- och miljöpåverkan  

 

Källa: Upphandlingsmyndigheten

 

 

Åsa Nilsson

Reporter

an@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev