Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Hälsoekonomi måste baseras på relevant data

Hälsoekonomiska effekter och analyser har en uppgift att fylla vid upphandlingar av bland annat vaccin. Men då måste analyserna bygga på relevanta och aktuella uppgifter, replikerar Stefan Frenning.

Publicerad: 16 maj 2013, 09:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierLäkemedelVaccinationer

Hälsoekonomi går ut på att inte bara se till ett läkemedels kostnader, utan också sätta ett pris på det värde läkemedlet ger patienten och samhället ur ett större perspektiv. Det kan till exempel handla om ökad livskvalitet och minskade vårdkostnader, men också lägre sjukskrivningstal och ökad sysselsättning till följd av behandlingen. Detta är grunden för den värdebaserade prissättningsmodell vi har för läkemedel i Sverige i dag. Landstingens upphandlingar av vaccin tenderar dock att handla i huvudsak om pris.

GSK välkomnar en diskussion om urvalskriterierna generellt vid inköp och användning av våra läkemedel och vacciner. Vi tror liksom Mats Ekelund från Pfizer, i sin artikel i Dagens Samhälle 13 maj, att till exempel just hälsoekonomi skulle kunna utgöra ett tillskott, i syfte att möjliggöra en mer fullständig bild av ett vaccins fördelar i samband med upphandling.

Men ju mer komplexa analyserna blir, desto större blir risken att utvärderingen försvåras – och försenas. Framförallt är det centralt att analyser genomförs korrekt, och inte minst baseras på relevant data. Ett exempel på denna problematik är den jämförelse som Ekelund refererar till, Klok et al. publicerad i Clinical Therapeutics i år. Studien jämför de två spädbarnsvacciner mot pneumokocker som används i Sverige i dag, dels vårt vaccin, dels deras eget.

Jämförelsen inkluderar till exempel skillnaderna i flockimmunitet, (alltså immunitet även för dem som inte vaccinerats), till den grad att analysen visar på en vinst i undvikta invasiva sjukdomsfall som vida överstiger det totala årliga antalet sjukdomsfall bland barn under 20 år i Sverige.

Vidare återspeglar analysen inte senaste data för vaccinerna. Effekten av vårt vaccin har uppskattats utifrån ett av Pfizers äldre vaccin, trots att det finns mer aktuell klinisk data. FinIP (Palmu et al. Lancet, 2013), genomförd i Finland, visade till exempel att vårt vaccin förhindrar 93 procent av alla invasiva fall av pneumokocksjukdom hos barn och 100 procents effekt mot de virustyper som vaccinet innehåller.

Vi ser gärna att hälsoekonomiska effekter kan vara en del i framtida upphandlingar av vaccin. Just Klok et al. torde dock vara ett mindre lämpligt underlag för ändamålet.

Stefan Frenning, chef för hälsoekonomi, GlaxoSmithKline

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev