måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Grön upphandling nyckeln till miljömålen

Miljöanpassad upphandling är utöver skatter och lagar det enda realistiska styrmedlet som kommuner och landsting har för att hjälpa Sverige nå sina miljökvalitetsmål.

Publicerad: 3 november 2011, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LOU

Kommunerna, som har en stor köpkraft, kan i allt högre grad bli en god förebild i arbetet för hållbar utveckling. Att köpa miljöanpassade produkter och tjänster kan ha en positiv effekt på flera av Sveriges miljökvalitetsmål. En produkt kan exempelvis uppfylla krav på energi-effektivitet såväl som på att den inte innehåller en viss farlig kemikalie. Därmed bidrar kravställandet till att miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö kan uppnås – två mål som Miljömålsrådet uppskattar inte kommer nås med nuvarande insatser.

Att ställa miljökrav i offentlig upphandling är ett frivilligt styrmedel. Kommunerna bestämmer själva vilka krav de vill ställa för att nå sina miljömål när de upphandlar. Miljöproblemen är ofta lokala och regionala till sin karaktär. Kommunerna kan hantera specifika lokala miljöproblem genom att ställa effektiva krav. Sammantaget kan kommunerna genom att lösa sina lokala miljöproblem bidra till att dessa löses också på regional och nationell nivå.

I EU:s pågående modernisering av den offentliga upphandlingen läggs stor vikt vid miljö och sociala hänsyn. En studie som EU-kommissionen låtit genomföra visar att de offentliga utgifterna vid upphandling i Sverige kan minskas med en procent varje år genom att ställa miljökrav på produkter i upphandlingar. Det upphandlas varje år för uppskattningsvis 600 miljarder kronor i Sverige – miljökrav skulle då kunna innebära en årlig kostnadsbesparing på flera miljarder. Samtidigt skulle de klimatpåverkande utsläppen från dessa produkter minska med 40 procent. En fjärdedel av de globala utsläppen kommer från varor som konsumeras i ett annat land. Därför är miljökrav vid upphandling ett sätt att också påverka miljöproblem internationellt.

Miljökrav kan samtidigt gynna näringslivet, i synnerhet upphandlingar som stimulerar teknikutveckling och innovationer. Kraven kan om de är rätt ställda gagna små och medelstora företag. Hälften av alla företag i en EU-undersökning uppgav att nya krav och efterfrågan är den huvudsakliga källan till innovation. En finsk studie visar att nästan hälften av alla kommersialiserade innovationer mellan 1984 och 1998 kan härledas till bland annat offentlig upphandling. Att ta hänsyn till livscykelkostnader i upphandlingar är ett sätt att också räkna in de löpande drifts- och underhållskostnaderna, för att köpa den produkt som blir billigast i längden sett över hela dess livscykel.

Enligt Miljömålsrådet räcker inte de befintliga styrmedlen för att nå de svenska miljökvalitetsmålen. Större miljöhänsyn i offentlig upphandling kompletterar därför effektivt den miljöpolitik som redan bedrivs.

De miljökrav som Sveriges kommuner, landsting och myndigheter redan nu ställer i upphandlingar bidrar aktivt till att nå Sveriges miljömål. Därför finns det goda skäl för den offentliga sektorn att avsätta ännu mer resurser för att ställa miljökrav och använda den hjälp som finns att få hos Miljöstyrningsrådet.

Sven-Olof Ryding, VD Miljöstyrningsrådet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LOU

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev