tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Ge inte stora koncerner en gräddfil vid upphandlingar

Ett syfte med den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) är att underlätta både för små- och medelstora företag samt idéburna aktörer att delta i upphandlingar. Men lagen har ett kryphål. En ny upphandlingsmetod som skulle åstadkomma bättre konkurrens har i stället gett stora vårdkoncerner en egen gräddfil i vårdupphandlingar på de små- och medelstora företagens samt de idéburna aktörernas bekostnad.

Publicerad: 22 augusti 2018, 13:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LOUMyndigheterKonkurrensSLL

Ett enkelt sätt att förbättra konkurrensen är att dela upp ett stort ramavtal i mindre delkontrakt (LOU 4:13). Den nya lagen om offentlig upphandling ger även upphandlande myndigheter ett helt nytt verktyg i handen för att vårda konkurrensen för att uppnå långsiktigt bra konkurrensvillkor.

Upphandlande myndigheter har rätt att begränsa det antal delkontrakt som får vinnas av en leverantör, ett ingrepp i konkurrensfriheten som inte har varit tillåtet tidigare (LOU 4:15). Den nya bestämmelsen kommer i många fall att få en positiv effekt på konkurrensen på sikt.

Om en upphandlande myndighet till exempel vid en specialiserad vårdupphandling delar upp ramavtalet i tre delkontrakt och använder sig av det nya verktyget säkerställs att det vid utgången av ramavtalsperioden finns åtminstone tre olika företag som har goda möjligheter att vara med och konkurrera vid nästa upphandling.

Men det nya kraftfulla verktyget för utökad konkurrensvård har ett kryphål som ökar risken för mycket allvarliga biverkningar på konkurrensen: Koncerner kan kringgå det konkurrensvårdande syftet genom att lämna anbud på och vinna samtliga delkontrakt genom att utnyttja olika dotterbolag. Just detta har nyligen skett i Stockholms läns landsting (SLL) i samband med en upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård, vilken Carballos Klinic AB deltog i.

I konkurrensvårdande syfte hade SLL inte bara valt att dela upp ramavtalet i tre delkontrakt utan bestämde även att anbudsgivare bara fick lämna anbud på och vinna ett av de tre delkontrakten. SLL anförde visserligen att syftet med utformningen av upphandlingen inte var att anbud skulle läggas i olika dotterbolag, men stängde inte dörren för detta.

Det innebar att idéburna aktörer eller mindre företag såsom Carballos Klinic AB som inte har spridit ut sin verksamhet på olika dotterbolag bara fick lämna anbud på och vinna ett delkontrakt. Samtidigt fick de två vårdkoncerner som sedermera vann upphandlingen – GHP och Aleris-koncernerna – möjlighet att kringgå syftet med upphandlingen genom att lämna flera anbud och vinna flera delkontrakt genom att helt enkelt använda sig av flera dotterbolag som lade ett anbud på var sitt delkontrakt.

SLL:s syfte att genom ett helt nytt och obeprövat verktyg vårda konkurrensen är förstås mycket gott, men genom att tillåta koncerner att kringgå det konkurrensvårdande syftet med upphandlingen på det här sättet uppstår det en mycket olycklig konkurrenssnedvridande bieffekt. I praktiken får nämligen de stora vårdkoncernerna en egen gräddfil i upphandlingen – på de små- och medelstora företagens samt de idéburna aktörernas bekostnad.

Carballos Klinic AB begärde, med Front Advokater som ombud, överprövning av tilldelningsbeslutet men beviljades inte prövningstillstånd i varken Kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen. Koncernernas rätt till en gräddfil enligt gällande lagstiftning har därför bekräftats genom dom i förvaltningsrätten.

Så här några veckor före valen vill vi genom denna debattartikel lyfta den politiska dimensionen: Vill våra politiska partier verkligen tillåta denna gräddfil för de stora vårdbolagen eller är de beredda att täppa till kryphålet genom lagstiftning så att konkurrensen och kvaliteten i vården bibehålls så som det var tänkt från början.

Fördjupning: De upphandlingsrättsliga aspekterna på detta nya sätt att utforma upphandlingar har nyligen belysts i Robert Moldéns artikel ”Två konkurrensmål efter lång torka” vad gäller den nya konkurrensprincipen i LOU.

Alejandro Carballo, vd för Carballos Klinic AB

Robert Moldén, jur.lic., doktorand i konkurrens- och upphandlingsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm samt EU-advokat vid Front Advokater

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LOUMyndigheterKonkurrensSLL

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev