Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Ge färdtjänstens resenärer större makt över sina resor

Vi får alltför ofta höra talas om kraftig försenade eller uteblivna färdtjänsttransporter och ett dåligt bemötande av resenärerna. De som reser med färdtjänsten behöver därför få ett större inflytande över sina egna resor och själva få välja vem de ska resa med, genom att LOV utvidgas till färdtjänsten.

Publicerad: 7 november 2013, 10:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningLOVFärdtjänst

Färdtjänst är enligt lagen (1997:736) om färdtjänst ”särskilt ordnade transporter för personer med funktionshinder”. Varje kommun ansvarar för att färdtjänsten är av god kvalitet. Den som har en funktionsnedsättning som gör att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer har rätt till färdtjänst.

Dessvärre har kvalitén på sina håll uppvisat alltför stora brister. Vi nås av rapporter om kraftigt försenade eller helt uteblivna transporter. Även bemötandet når inte alltid upp till de förväntningar man har rätt att ställa. Den enskilde färdtjänstberättigade har ingen möjlighet att välja bort det företag som inte lever upp till rimliga kvalitetskrav.

Det är av stor vikt att den som beviljats färdtjänst upplever trygghet i samband med sin resa. Det faktum att man har en funktionsnedsättning borde inte innebära en inskränkning i möjligheten att välja mellan olika utförare när man ska genomföra en resa. Svenska medborgares frihet att välja mellan olika alternativ har ökat på en rad områden sedan maktskiftet 2006. Denna valfrihet har dessvärre ännu inte kommit att omfatta färdtjänstområdet.

När kommunen upphandlar färdtjänsten är den enskilde under en lång följd av år hänvisad till att använda sig av den entreprenör som vunnit upphandlingen. Det finns ingen konkurrens mer än vid själva upphandlingstillfället. Tyvärr leder detta ofta till bristande kvalité i utförandet vilket drabbar personer som redan befinner sig i en utsatt situation. Det ska mycket till för att ett avtal ska sägas upp.

Om det istället funnits fler aktörer att välja bland hade kvalitén ökat. De företag som sköter sitt uppdrag till belåtenhet anlitas av fler medan de som inte lever upp till förväntningarna blir utan kunder. Lagen om valfrihet (LOV) borde gälla även inom färdtjänsten. Då kan de aktörer som uppfyller kraven konkurrera om de färdtjänstberättigade genom att erbjuda bästa möjliga bemötande och kvalité i utförandet.

Den invändning som man skulle kunna ha mot detta förslag är att det försvårar samordning av resorna. Vid längre resor är detta en relevant invändning men borde inte omöjliggöra att det genomförs ett försök med LOV i färdtjänsten. Vid korta resor, som är det övervägande antalet, är samordningsvinsten ofta marginell. Och naturligtvis kan resor, i synnerhet i större orter med stora volymer resande, samordnas i betydande omfattning även med flera aktörer. Vinsterna med en fungerande färdtjänstverksamhet är så stora i första hand för den enskilde men även för samhället i stort att idén med valfrihet inte får lämnas oprövad.

Magnus Sjödahl, riksdagsledamot (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News