Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Frånvarande beställare skapar villrådiga upphandlare

Att höja kompetensen inom upphandlarkåren är viktigt men i debatten glöms ofta bort att det finns en annan viktig part, nämligen beställaren. En frånvarande beställare gör att upphandlaren inte känner den säkerhet som krävs för att använda mer innovativa sätt att upphandla.

Publicerad: 18 februari 2013, 11:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Upphandlingsarbete

Lagen om Offentlig Upphandling är ett av våra viktigaste verktyg för att upprätthålla konkurrensen i de offentliga inköpen och på så sätt använda skattemedlen på bästa sätt. Det är dock ett verktyg som kräver rätt hantering och ett bra råmaterial i varje upphandling (läs behovsanalys). Lagen i sig ger som bekant inte automatiskt bra priser och rätt kvalitet.

Det här är dock inga nyheter, i debatten ser vi ofta synpunkter på att det är för dåliga underlag i offentlig upphandling och på offentliga organisationer som inte vet vad de köper. I upphandlingsutredningens delbetänkande sammanfattas detta på ett kärnfullt sätt ”Företagen menar att priset får orimligt stor vikt på grund av bristande beställarkompetens”. Detta och andra observationer leder till att man i delbetänkandet också skriver om hur upphandlingens strategiska betydelse måste öka liksom upphandlingskompetensen inom de upphandlande myndigheterna. Frågan är då vad man lägger i begreppet upphandlingskompetens.

Att höja kompetensen inom upphandlarkåren är viktigt men i debatten glöms ofta bort att det finns en annan viktig part, som det nästan aldrig pratas om, nämligen beställaren. De i verksamheten som sitter på kunskap om den specifika varan eller tjänsten och som ofta är de som ska använda avtalet.

Varje effektiv organisation måste använda personalens kompetens på ett bra sätt och det innebär att varje profession tillför olika saker i de processer som genomsyrar verksamheten. Kort och gott, det är viktigt med en riktig ansvarsfördelning. Upphandlaren besitter främst kunskaper om affärsmässighet och juridik, beställaren bör i sin tur besitta kunskap om upphandlingsobjektet. Detta är dock inte fallet inom alla organisationer, många gånger får man bilden av att upphandlarna förväntas stå för båda dessa roller.

Det här är en kostsam och kontraproduktiv inställning. Återkopplar vi till citatet från upphandlingsutredningen, där kvalitetskrav sägs få stå tillbaka för prisjämförelser så är sanningen att ska upphandlare kunna använda hela den palett av modeller och konstruktioner som finns att tillgå behövs mer aktiva beställare runt om i landet. Detta utifrån att det kräver mer förarbete och djupare kännedom om upphandlingsobjektet. En frånvarande beställare gör att upphandlaren inte känner den säkerhet som krävs för att använda mer innovativa sätt att upphandla.

Begreppet upphandlingskompetens måste således även innefatta beställarna. Varje organisation måste tydliggöra det här ansvaret och beställarna måste också ges tid att inhämta och vidmakthålla kunskaper kring de varor och tjänster de använder i sitt dagliga arbete.

Hur många upphandlare man än anställer blir upphandlingarna aldrig bättre än den svagaste länken. Därför bör beställaransvaret lyftas inom varje upphandlande myndighet.

Therese Klaar, upphandlingschef Ekerö kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Upphandlingsarbete

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev