måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Fokus på lägsta pris ger kommunerna bottenbetyg

Det finns många nya lösningar och innovationer som skulle bidra till en bättre offentlig sektor men som aldrig efterfrågas. Vi måste därför förflytta fokus från pris till kvalitet i upphandlingsarbetet, och se till så att dessa skapar ett mervärde för medborgarna.

Publicerad: 20 april 2015, 08:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierUpphandlingsarbeteKonkurrensInnovation

Upphandlingslagarna möjliggör köp av nya innovationer och kvalitativa, miljövänliga, kostnadseffektiva lösningar som samtidigt skapar mervärde för medborgarna.

I Svenskt Näringslivs kommunrankning av det lokala företagsklimatet får offentlig upphandling bottenbetyg år efter år. I Almegas företagsundersökning svarade 56 procent av företagen att de inte lägger anbud i offentliga upphandlingar, huvudorsaken är ett allt för stort fokus på lägsta pris. Dessa problem måste tas på allvar då den offentliga upphandlingen har stor påverkan på vårt samhälle och omfattar affärer i storleksordningen 600 miljarder.

Svenskt Näringsliv har i samverkan med samtliga förbund, som representerar nästan 60 000 svenska företag, beslutat att göra en bred och uthållig satsning som ska visa på de möjligheter som lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem ger. Det går att göra goda affärer för bägge parter och företagen är värdefulla aktörer som vill bidra till utvecklingen av vårt moderna välfärdssamhälle.

Lagarna ger utrymme för nytänkande och det är av vikt att upphandlarna ges resurser till att göra ett bra arbete.

Vi kommer att bjuda in till möten och seminarier över hela landet för att diskutera ett antal områden där det finns störst möjlighet till förbättringar.

Vi vill att upphandling ska få en alltmer strategisk roll i kommuner och landsting. Målet med upphandlingen, hur skapar man mer värde för skattepengarna, måste få ett större utrymme i den kommunala debatten.

Vi vill att kommunernas upphandlare krokar arm med den näringslivsansvarige och bjuder in företagen i länet till dialogmöte varje år. Det är viktigt att öka förståelsen för båda parters behov och utvecklingspotential. Vi måste stimulera till förtroendebaserad upphandling. Denna fråga är särskilt viktig för våra små och medelstora företag. Vi kommer också att jobba för att upphandlarna i större utsträckning bjuder in till dialog efter tilldelningsbeslut eftersom vi ser att detta generellt sett leder till färre överprövningar.

Att till exempel ställa krav på funktion i stället för att ställa upp många detaljerade krav kan leda till nya innovativa lösning och bättre kvalitet. Vi vill att kommuner och landsting tar bort onödiga ska-krav som leder till färre anbud och mindre konkurrens. Fler företag ska vara intresserade av att delta i offentliga upphandlingar eftersom konkurrens leder till mer värde för skattepengarna samtidigt som det utvecklar näringslivet.

Vi vill att kommuner och landsting underlättar för de små företagen genom att annonsera alla sina köp under direktupphandlingsgränsen (i dag cirka 500 000 kronor) på sin hemsida. Genom att uppmuntra små företag att delta i den offentliga upphandlingen kan dessa företag växa och nyanställa.

Vi vill att den offentliga upphandlingen ska generera högre kvalitet och nya lösningar. Det kräver att upphandlare ges resurser att göra ordentliga utvärderingar av nuvarande kontrakt och omvärldsanalyser inför kommande upphandlingar. Det är en utmaning för politiker i kommuner och landsting att skapa en organisation som kan hantera en inköpsmarknad som är en del av den föränderliga, globaliserade, digitaliserade och allt mer transparenta världen.

Det finns många nya lösningar och innovationer som skulle bidra till en bättre offentlig sektor men som aldrig efterfrågas. Vi måste därför förflytta fokus från pris till kvalitet.

Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv

Ellen Hausel Heldahl, projektledare Svenskt Näringsliv

Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Maria Nygren, vice vd TransportGruppen

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier

Eva Wigren, chef Industriell utveckling Teknikföretagen

Stefan Lundin, avdelningschef för branschjuridikavdelningen Visita

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev