Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Flexibla regler skapar bättre offentliga affärer

En allt större del av de offentliga utgifterna går till att köpa varor och tjänster från externa leverantörer. Bra offentliga affärer är en förutsättning för väl fungerande kärnverksamheter i den offentliga sektorn. När Inger Ek nu tillträtt som ny chef för Upphandlingsmyndigheten vill vi ge henne fem konkreta råd som gör de offentliga affärerna och upphandlingarna ännu bättre.

Publicerad: 25 april 2016, 11:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Genom att investera i kunskap och kompetens, och öppna upp för interaktion och dialog kan den nytillträdda generaldirektören Inger Ek lägga en grund för bättre offentliga affärer.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingsarbeteUpphandlingskriterier

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) välkomnar Inger Ek som generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten med några råd om hur Sveriges offentliga inköp kan utvecklas.

I dag måndag deltar nytillträdda generaldirektören för Upphandlingsmyndigheten, Inger Ek, på Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens. Konferensen samlar 800 inköpare och beslutsfattare som representerar offentliga organisationer med 100-tals miljarder i inköpsvolym varje år.

Som generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten har Inger Ek ett stort ansvar för att säkra att Sveriges offentliga organisationer hänger med i utvecklingen när en allt större del av de offentliga utgifterna går till att köpa varor och tjänster från externa leverantörer.

När en offentlig organisation går från att vara producent till att vara ett nav för välfärdslösningar förändras styrningen av den offentliga verksamheten till att i stor omfattning ske genom avtal med externa parter. Samtidigt ökar mängden möjliga produkter, tjänster och arbetssätt kraftigt för varje lösning som går från att ha utförts inom det offentligas monopol till att levereras av en marknad med både offentliga och privata leverantörer.

Att bra offentliga affärer genomförs är i dag helt enkelt en förutsättning för att skapa väl fungerande kärnverksamheter i den offentliga sektorn.

Med utgångspunkt i SOI:s nationella strategi för offentliga inköp vill vi därför ge Inger Ek några råd och tips inför hennes arbete med att utveckla de offentliga inköpen och upphandlingarna:

1. Lyft blicken. Upphandlingarna är viktiga men de är bara en delprocess av många fler i det breda inköpsperspektivet. För att kunna utnyttja kraften i de inköp som görs måste blicken lyftas och flyttas från upphandling och regelfokus till affärsfokus när det gäller kvalitet ekonomi och utveckling. Här kan Upphandlingsmyndigheten visa vägen genom olika metoder, verktyg och förslag på beslut till regeringen.

2. Se inköp som ett verktyg. Med rätt styrning och uppföljning är inköpen ett kraftfullt verktyg för att nå en organisations målsättningar. Därför måste inköpen vara en del av offentliga organisationers styrmodell för exempelvis ekonomi, kvalitet och/eller hållbarhet. Upphandlingsmyndigheten bör etablera metoder och verktyg för effektiv målstyrning.

3. Skapa flexibla regelverk. Genom ett enklare regelverk, en mindre restriktiv rättspraxis och färre detaljstyrande interna policys kan det skapas bättre affärer. Det förutsätter ökad kunskap om dagens möjligheter men också en utveckling av existerande regler och praxis, vilket Upphandlingsmyndigheten måste bidra till.

4. Investera i kunskap och kompetens. Kompetensen inom inköpsområdet behöver höjas bland politiker och tjänstemän i den offentliga sektorn. Upphandlingsmyndigheten bör arbeta för att kortare kurser om offentliga inköp kan ingå i flera högskole- och universitetsutbildningar, samt bidra till att inköpare i offentlig sektor höjer sin kompetens inom ämnen som ekonomi och avtalsrätt.

5. Öppna upp för interaktion och dialog. En förutsättning för bra affärer är en väl fungerande dialog mellan leverantörer och inköpare. På samma sätt kan regelverk, metoder och andra delar av inköpsprocessen utvecklas genom att Upphandlingsmyndigheten bjuder in till dialog. Upphandlingsmyndigheten bör skapa arenor för utveckling av offentliga inköp - framför att prioritera envägskommunikation till det offentliga Sveriges inköpare.

SOI bidrar gärna konstruktivt i det framåtsyftande arbetet och hoppas att Upphandlingsmyndigheten kan skapa arenor för samverkan och möten mellan leverantörer och inköpsaktörer från hela det offentliga spektret.

Slutligen vill vi uppmana civilminister Ardalan Shekarabi (S) att ge Inger Ek allt det stöd hon behöver i utvecklingen av de offentliga inköpen. Den svenska välfärden är beroende av att hon lyckas.

PS. För övrigt anser vi att Upphandlingsmyndigheten bör byta namn till Myndigheten för inköp i offentlig sektor.

Henrik Karlsson, ordförande Sveriges Offentliga Inköpare

Louise Strand, vice ordförande Sveriges Offentliga Inköpare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev